Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 07 Feb 2017

(s)Poročilo z okrogle mize Gospodarstvo mladim: Iščejo se mladi z iskrico v očeh!

Na okrogli mizi, ki je potekala v sklopu Informative 2017, so bili delodajalci enotnega mnenja, da jih delo z mladimi bogati. V njih vidijo svežo energijo, drugačna znanja in nove poglede na svet, ki lahko prispevajo k reševanju ključnih izzivov v spreminjajočem se gospodarstvu. Pričakujejo se velike spremembe na področju dela, zato se je na to smiselno dobro pripraviti.

V sklopu Informative 2017 so na skladovi 4. okrogli mizi »Gospodarstvo mladim« sodelovali Boštjan Bevec, direktor Konstrukcij Schwarzmann, d.o.o., Iztok Bizjak, direktor Gonzage, d.o.o, Mateja Milost, direktorica družbe Fimago, d.o.o., Ana Laura Rednak, izvršna direktorica Plastike Skaza, d.o.o, Matic Vošnjak, direktor družbe Competo, d.o.o. in Maja Bradeško, pomočnica izvršnega direktorja pri Gorenju, d.d. Vsi gosti so enotnega mnenja, da je v spreminjajočem se trgu dela, formalna izobrazba mladih pomemben dejavnik z vidika delodajalca, ni pa odločilen.

Ključno sporočilo okrogle mize je, da naj mladi proaktivno delujejo na svojem izbranem področju že v času izobraževalnega procesa. Z dejavnostjo mladi pridobijo izkušnje in kompetence, ki jim pomagajo tudi v poklicnem življenju: samostojnost, sposobnost reševanja problemov, ambicioznost, sprejemanje stresa. Še posebej se je izpostavljalo pričakovanje, da mladi delajo zavzeto, »s strastjo«, ki jo posameznik najde pri sebi ravno pri spoznavanju različnih področij dela. »Pri nekem delu smo lahko bolj strastni kot drugem«, je izpostavila Laura Rednak iz Plastike Skaza (v priloženem poročilu).

Zaključki so bili zanimivi, delodajalci so izpostavili veliko pozitivnih lastnosti mladih, ki prinašajo dodano vrednost ter lahko prispevajo k reševanju ključnih izzivov v spreminjajočem se gospodarstvu.

Pri izbiri izobraževalne poti je potrebno postopati zelo previdno, saj so mnogi poklici že zasičeni, ali bodo lahko celo izginili. Sama formalna izobrazba ni več dovolj, saj je že večina populacije vključena v terciarno izobraževanje, hkrati pa lahko srednješolska izobrazba s tehniškega področja vodi do hitrejše zaposlitve. Potrebe na trgu dela se zaradi globalizacije in napredovanja znanosti izjemno hitro spreminjajo. Vedno bolj se povprašuje po multidisciplinarnih znanjih, ki dopolnjujejo formalno strokovno izobrazbo.

V diskusiji so delodajalci poudarili predvsem naslednje:

  • mladi delovne kolektive bogatijo s svojo energijo, idejami ter imajo prednost na področju digitalnih kompetenc, torej s področja, ki bo zelo vplivalo na poslovanje podjetij v bližnji prihodnosti (t.i. Industrija 4.0 oz. nova industrijska revolucija);
  • pri iskanju novih zaposlenih so poleg formalne izobrazbe, zelo pomembne dodatne izkušnje, dosežki in predhodno delo, saj pokažejo željo po ustvarjanju oz. podjetnosti;
  • primanjkuje oseb s srednješolsko tehniško izobrazbo, na delovna mesta se zdaj prijavljajo tudi previsoko izobraženi kandidati (npr. pravniki za delo v proizvodnji);
  • zaradi poslovanja v mednarodnem okolju prihajajo v ospredje multidisciplinarna znanja. Poleg strokovnega znanja, je pomembno obvladovanje tujih jezikov, ekonomska, digitalna znanja, pogajanja in drugo;
  • zaposleni posamezniki so pomemben promotor blagovnih znamk in podjetja. Pomemben je ustrezen odnos do dela kot tudi do podjetja;
  • trg dela se spreminja, pričakuje se, da bo zaradi zmanjševanja delovno aktivnega prebivalstva povpraševanje s strani podjetij presegalo razpoložljivo delovno silo, zato bodo morala podjetja načrtovati zaposlovanje in vlagati v kadre strateško. S pravo izobrazbo in izkušnjami bodo mladi imeli tako lahko boljše priložnosti.

Vabljeni k branju celotnega poročila v priponki.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani