Zaposleni / Delodajalci / Novice / 22 Apr 2021

Izbrani trije kompetenčni centri za design management

Sklad je danes objavil prejemnike sredstev za razpis Kompetenčni centri za design management. V obdobju 2021 - 2023 bodo podprti trije kompetenčni centri.

Sklad je pravočasno prejel 7 vlog. Strokovna komisija je pregledala in ocenila vsako vlogo. Izmed njih je izbrala tri kompetenčne centre, ki skupaj pokrivajo tri prednostna področja.

Za delovanje treh kompetenčnih centrov so bila odobrena sredstva v višini 1.476.000,00 EUR.

V odobrene kompetenčne centre je skupaj vključenih 55 podjetij, od katerih je 35 mikro, malih ali srednjih podjetij. Za čas trajanja projekta načrtujejo odobreni kompetenčni centri 8.823 vključitev v usposabljanja, ki bodo z razvojem design management kompetenc okrepila konkurenčnost slovenskih podjetij v svetovnem gospodarstvu.

Seznam končnih prejemnikov sredstev z navedbo projektov in zneskov javnih virov financiranja za posamezen projekt:

Št. vloge

Naziv vlagatelja

Naziv projekta

Št. točk

Prednostno področje

Vrednost sofinanciranja

11091-5/2021

NEC Notranjski ekološki center, Cerknica

KCDM 3.0 - OSNOVE DM

95,76

A

492.000,00 EUR

11091-6/2021

Gigodesign 3 d.o.o.

KCDM 3.0 - STORITVENI DESIGN

94

B

492.000,00 EUR

11091-7/2021

CENTER ENERGETSKO UČINKOVITIH REŠITEV

KCDM 3.0 - TRAJNOSTNI DESIGN

98,26

C

492.000,00 EUR

Seznam izbranih projektov najdete tukaj.Program financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani