Posamezniki / Novice / 15 Nov 2019

Izplačilo preživninskega sklada v novembru

Sklad je izplačal nadomestilo preživnine 2598 upravičencem (za 3314 otrok) v skupni višini 283.201,52 evrov.

Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 13. 12. 2019.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani