Posamezniki / Novice / 15 Oct 2019

Izplačilo preživninskega sklada v oktobru

Sklad je izplačal nadomestilo preživnine 2604 upravičencem (za 3321 otrok) v skupni višini 283.894,24 evrov. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine bo 15. 11. 2019.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani