Posamezniki / Novice / 08 Jul 2022

Izterjava preživnine iz tujine

Kam se obrniti glede izterjave preživnine, ko živita preživninski zavezanec in preživninski upravičenec v različnih državah? Sklad je od 1. 4. 2017 osrednji, posredovalni in sprejemni organ na območju Republike Slovenije v postopkih mednarodne izterjave preživnin.

Izterjava preživnine iz tujine preživninskim upravičencem oziroma njihovim zakonitim zastopnikom olajša izterjavo preživnine v tujini ali iz tujine. To velja v primerih, ko preživninski upravičenec prebiva na ozemlju ene od držav članic Evropske unije oziroma podpisnice ene izmed mednarodnih konvencij glede izterjave preživnine v tujini, preživninski zavezanec pa prebiva oziroma ima premoženje ali pridobiva dohodke na ozemlju druge države članice Evropske unije oziroma podpisnice konvencije.

Tisti, ki želijo vložiti zahtevo za izterjavo preživnine iz tujine, naj skladu predhodno po e-pošti na naslov jpsklad@jps-rs.si ali navadni pošti pošljejo sodno odločbo (sodbo, sklep, sodno poravnavo), v kateri je določena preživnina, in navedejo državo, v kateri se nahaja preživninski zavezanec. Nato bo sklad poslal seznam dokumentacije, ki je potrebna za vložitev zahtevka, da bi postopek lahko stekel, z natančnimi navodili, kje pridobiti posamičen dokument.

Ko je skladu dostavljena celotna dokumentacija, ki je potrebna za vložitev zahtevka za izterjavo preživnine v tujini, sklad izda potrdilo, da je bila oddana popolna vloga za začetek postopka izterjave preživnine iz tujine. To potrdilo je namreč ena izmed potrebnih listin za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine, ki se jo uveljavlja na skladu po preteku treh mesecev.

Za svetovanje in vse informacije pa so sodelavci sklada na voljo vsak dan v poslovnem času po telefonu, v času uradnih ur pa je možno tudi osebno svetovanje po predhodnem naročanju.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani