Dijaki / Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 02 Apr 2019

Izvedba informativnih delavnic za vlagatelje za JR PUD 2018/2019

V četrtek, 28. 3. 2019, sta na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu RS potekali informativni delavnici za vlagatelje za JR PUD 2018/2019, ločeno za vsak izmed dveh sklopov razpisa. Delavnici sta bili deležni velikega zanimanja, saj se ju je udeležilo več kot 40 predstavnikov potencialnih vlagateljev.

Informativni delavnici sta bili namenjeni upravičenim vlagateljem: šolam, ki izvajajo srednje poklicno in višje strokovno izobraževanjem, ter zbornicam, ki so pristojne za registracijo vajeniških pogodb in spremljanje vajeništva.

Udeležencem so zaposleni na programu PUD poleg predstavitve javnega razpisa tudi neposredno odgovarjali na vprašanja udeležencev.


Poleg tega so na del informativne delavnice, ki je namenjena šolam, k sodelovanju povabili Šolski center Celje, ki je predstavil primer dobre prakse za pripravo zelo obsežne vloge. S koristnimi in zelo praktičnimi informacijami in nasveti za pripravo kakovostne vloge so se tako seznanile tudi ostale prisotne šole.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani