Posamezniki / Novice / 14 Jan 2022

Januarja izplačana nadomestila preživnine za 3.178 otrok

V petek, 14. januarja 2022, je sklad izplačal nadomestila preživnine. Do nadomestila so upravičeni otroci, ki jim pripada določena preživnina, a je preživninski zavezanci ne plačujejo oziroma jo plačujejo neredno.

Sklad je upravičencem na podlagi 2.549 vlog izplačal nadomestilo preživnine v skupni vrednosti 286.290,60 evrov za 3.178 otrok. Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine. Takrat lahko za otroka njegov zakoniti zastopnik, po dopolnjenem 18. letu pa otrok sam, vloži zahtevo za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine.

Otrokom, ki preživnine ne prejemajo, je z izplačevanjem nadomestila preživnine zagotovljena osnovna socialna varnost. Sklad pa vsa izplačana nadomestila (skupaj s pripadajočimi obrestmi in stroški postopkov) potem terja od preživninskih zavezancev. Zavezanec je namreč preživnino dolžan izplačevati na podlagi sodbe oziroma sklepa sodišča in na podlagi dogovora na pristojnem centru za socialno delo.

Več informacij o nadomestilu preživnin najdete tukaj. Naslednje izplačilo nadomestila preživnine lahko upravičenci pričakujejo 15. februarja 2022.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani