Posamezniki / Novice / 31 Jan 2022

Januarska izplačila delavcem zaradi insolventnosti delodajalca

Sklad je v danes, 31. januarja 2022, 13 delavcem na podlagi uveljavljanja njihovih pravic ob insolventnosti delodajalca izplačal sredstva v skupni vrednosti 51.071,09 evrov.

Sklad delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, zagotavlja določene pravice. Delavci lahko pri skladu uveljavljajo pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Seznam izplačil za januar 2022 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 28. februarja 2022.

Več informacij o pravicah delavcev

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani