Dijaki / Študenti / Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 15 Feb 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS – podpora posamezniku v celotnem življenjskem obdobju

S 1. januarjem 2017 se je Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije pripojil Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, ki od takrat dalje nastopata pod novim imenom Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS. Novi sklad pokriva pet različnih področij s katerimi podpira zelo raznolike ciljne skupine, od otrok, dijakov, študentov, zaposlenih in delodajalcev, do brezposelnih ter invalidov.

»Želim si, da nov sklad ostane zaupanja vredna institucija, ki nudi visokokakovostne storitve za boljšo kakovost življenja. Programi, ki jih izvaja, so usmerjeni v krepitev dostojanstva in samostojnosti posameznika v celotnem življenjskem obdobju ter spodbujajo možnosti za razvoj njegovih talentov je v uvodnem nagovoru poudaril direktor sklada mag. Robert Marolt. Državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Peter Pogačar je ob tem dodal: »Danes lahko z gotovostjo trdimo, da si je sklad v vseh letih delovanja ustvaril dobro ime med štipendisti, delodajalci, v izobraževalnih institucijah in med vsemi deležniki, s katerimi sodeluje, zato gre na tem mestu zahvala vsem, ki so sklad v teh letih vodili, pa tudi vsem zaposlenim, ki so - kot vemo - ogledalo vsake javne institucije


Peter Pogačar mag. Robert Marolt

V 20 letih delovanja je Jamstveni sklad izplačal finančna sredstva 88.104 upravičencem v skupnem znesku 126.791.940 evrov. Preživninski sklad je izplačeval nadomestilo preživnine 12.283 otrokom in skupno izplačal 46.483.470 evrov nadomestil preživnin. Predvsem po zaslugi invalidskega sklada se danes delež invalidov v slovenskih podjetjih giblje med 2% - 6% glede na število vseh zaposlenih v podjetju. V programe za razvoj kadrov sofinanciranih iz sredstev Evropskega socialnega sklada je bilo vključenih preko 43.000 učencev, 26.000 dijakov in višješolskih študentov, 3.365 študentov, k prvi zaposlitvi pa smo pomagali 460 mladim, več kot 7.700 odraslim smo omogočili pridobitev srednješolske izobrazbe ter več kot 60.000 zaposlenim omogočili krepitev njihovih kompetenc. Na področju Zoisovih štipendij smo med leti 2008 in 2016 prejeli preko 73.000 vlog za dodelitev in nadaljnje prejemanje štipendije, na novo pa smo dodelili pravico do štipendije 20.323 štipendistom. Poleg tega pa smo med leti 2007 in 2015, ko je bil objavljen zadnji razpis, podelili tudi 3.326 sofinanciranj kadrovskih štipendij.Poleg tega je bil danes poseben poudarek namenjen tudi 15. obletnici programa za mednarodno mobilnost Ad futura. V zadnjih petnajstih letih delovanja je bilo iz tega naslova podeljenih skupno 1.018 štipendij v višini skoraj 30 milijonov evrov za študij na tujih izobraževalnih institucijah. Več kot 90% štipendistov študira na eni izmed 500 najboljših izobraževalnih institucij. Več kot 18.000 dijakom in študentom smo s finančno spodbudo omogočili udeležbo na študijskih obiskih v tujini in na mednarodnih tekmovanjih, kjer pridobivalo znanja, izkušnje in kompetence v mednarodnem okolju.


Več podrobnosti o področjih delovanja sklada najdete na tej povezavi.

Fotografije: Urška Premik

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani