Posamezniki / Novice / 30 Jul 2021

Julijska izplačila delavcem na podlagi uveljavljanja njihovih pravic ob insolventnosti delodajalca

Sklad je danes, 30. julija 2021, izplačal sredstva 6 delavcem v skupni vrednosti 17.200,65 evrov. Izplačilo temelji na uveljavljanju pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca.

Sklad delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, zagotavlja določene pravice. Uveljavljajo lahko pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Seznam izplačil za julij 2021 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 31. avgusta 2021.

Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani