Posamezniki / Novice / 30 Jun 2021

Junijska izplačila delavcem na podlagi uveljavljanja njihovih pravic ob insolventnosti delodajalca

Sklad je danes, 30. junija 2021, izplačal sredstva 11 delavcem v skupni vrednosti 30.511,86 evrov. Izplačilo temelji na uveljavljanju pravic delavcev ob insolventnosti delodajalca.

Sklad namreč delavcem, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja, prisilne poravnave ali izbrisa podjetja iz sodnega registra brez likvidacije po zakonu o finančnem poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju, zagotavlja določene pravice. Uveljavljajo lahko pravice glede neizplačane plače oziroma nadomestila za zadnje tri mesece pred prenehanjem delovnega razmerja, nadomestila za neizkoriščen letni dopust v tekočem letu in pravico do odpravnine.

Seznam izplačil za junij 2021 si lahko ogledate tukaj. Naslednje izplačilo bo 30. julija 2021.

Več informacij o pravicah delavcev najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani