Zaposleni / Delodajalci / Novice / 26 Nov 2021

Kako postati boljši pogajalec?

V sklopu Kompetentne Slovenije smo prvič izvedli sklop usposabljanj, ki je zajel vse elemente metode kombiniranega učenja. »Kako postati boljši pogajalec« je vodil predavatelj Jože Urh iz podjetja Mercuri International.

V septembru in oktobru 2021 smo izvedli šest srečanj v sklopu usposabljanj »Kako postati boljši pogajalec«. Program je bil namenjen vsem, ki sodelujejo pri zahtevnih pogajanjih in si želijo povečati uspeh s kupci ali dobavitelji. Štiri srečanja so potekala preko spleta, dve srečanji pa sta potekali na lokaciji. Na spletnih srečanjih je bil večji poudarek na pridobivanju teoretičnega znanja, na srečanjih v živo pa so se udeleženci posvetili praktičnim aktivnostim in simulacijam pogajanj. V času med srečanji so udeleženci tudi reševali naloge preko virtualne učne poti, do katere bodo imeli dostop še eno leto in jim bo omogočala nenehno obnavljanje in osveževanje znanja in veščin, ki so se jih naučili na usposabljanju. Na ta način smo želeli zagotoviti udeležencem vse elemente t.i. metode kombiniranega učenja.

Sama vsebina delavnice je pokrivala vse predpogoje, priprave in ključne faze pogajalskega procesa z namenom, zagotoviti za obe strani zadovoljiv rezultat. Obnovili so teoretična in praktična znanja o procesu pogajanj in različnih prodajnih in pogajalskih situacijah, razvili praktične pogajalske sposobnosti na visoki ravni, izboljšali razumevanje različnih pogajalskih pristopov in tipov pogajalcev, različnih strategij, taktik in uporabo različnih komunikacijskih orodij ter določili ključne postopke, metode in orodja za različne faze pogajalskega procesa.

Slike prikazujejo vse tri elemente, ki so bili uporabljeni na usposabljanju: Srečanje v živo (1), virtualna delavnica (2) in učna pot (3), kjer udeleženci še naprej razvijajo svoje sposobnosti.

Udeleženci so bili z usposabljanjem zelo zadovoljni. Posebej so poudarili veliko praktičnega dela na delavnicah, še posebej simulacije pogajanj in načina, kako je bila snov predstavljena s strani predavatelja.

NAPOVEDNIK OSTALIH DELAVNIC

Delavnice sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani