Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 03 Feb 2020

KOC IKT pripravil prvi hackathon - brez ljudi ostanejo samo še računalniki

Projektna pisarna Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (KOC IKT) je ta teden v Ljubljani prvič organizirala dogodek hackathon - brez ljudi ostanejo samo še računalniki.

Ste že slišali za hackathon? Hackathon je vrsta dogodka, ki omogoča izražanje samega sebe in kreativnost posameznikov, bodisi s pomočjo tehnologije ali preprosto s pomočjo svinčnika, lista papirja in prave ideje. Takšen dogodek je pripravila tudi projekta pisarna KOC IKT HACKATHON - brez ljudi ostanejo samo še računalniki, kjer so projektni partnerji konzorcija iskali odgovore na izzive današnjega časa s področja kadrov. Glavne tematike so bile: kako lahko (še boljše) iščemo nove kadre, kako lahko (še boljše) motiviramo ekipe, kako lahko (še boljše) nagrajujemo ekipe in posameznike, kako lahko (še boljše) gradimo na odgovornosti in pripadnosti, kako lahko (še boljše) zgradimo sistem mentorstva?

Tokrat smo na vse izzive pogledali z »očmi otroka«, zunaj okvirjev (»out of the box«). Izkazalo se je, da imajo poglavitno vlogo pri vodenju kadrov vodje, zato je nujno, da so osveščeni in podpirajo svoj kader ter s tem ustvarjajo pozitivno klimo, ki bo privabljala novi kader v podjetje. To lahko dosežemo samo s pomočjo agilnega vodenja, saj v večini svetovno uspešnih podjetij s področja informacijsko komunikacijske tehnologije kadroviki uporabljajo različne pristope agilnega vodenja kadra. Zahtevan je nov pristop managementa, saj če vodimo po starem hierarhičnem sistemu, je iluzorno pričakovati spremembe. Čas je za spremembe v vodenju in podrobno poznavanje specifik poklica za uspešno usmerjanje ljudi, ki vodi v učinkovito vodenje.

Ko govorimo o nagrajevanju kadra, lahko govorimo o širšem področju skupaj z motivacijo kadra, s sistemom mentorstva, itd. Prenos znanja je v podjetju ključen za obstoj in napredek podjetja, še posebno za podjetja z velikim deležem oseb, ki se bodo v naslednjih letih upokojile. Novi zaposleni, ki prihajajo v podjetje, potrebujejo nova uvajanja, spet odvisno ali gre za začetnika ali že bolj izkušeno osebo, ki se vpeljuje v nov delovni proces.

Samo denarno nagrajevanje, ki je kontinuirano, zaposleni razumejo kot samoumeven dodatek pri plači in ne kot nekaj, kar si je potrebno prislužiti. Cilj je zasnovati takšno kulturo podjetja, ki bo za vrednote imela vsakdanji prenos znanja na sodelavce. Pri tem imajo seveda ključno vlogo vodje, ki morajo zelo dobro poznati svoje zaposlene, kakšna znanja imajo, kako jih motivirati. Na ta način lahko spodbujajo k prenosu znanja. Ob tem je ključnega pomena, da ima podjetje jasno zasnovan sistem mentorstva. Nujno je potrebno definirati vlogo mentorja, pri čemer je mentorstvo potrebno razumeti kot cilj in zadolžitev za prenos znanja. Mentor mora biti odgovoren za napredek zaposlenega, pri čemer ga spremlja, usmerja in uvaja v delovni proces. Mentorjem je potrebno tudi izkazati zahvalo ob upokojitvi za njihovo mentoriranje.

Projektno pisarno Kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijske tehnologije (KOC IKT) sestavljata podjetji Cosylab d.d. in Kompetenca d.o.o.

Napovednik prihajajočih delavnic najdete tukaj.

Delavnice v okviru Kompetentne Slovenije sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani