Novice / 12 Dec 2018

Kompetenčni center Pametna mesta in skupnosti presegel pričakovanja in zastavljene cilje

V torek, 11. decembra 2018, je potekala zaključna konferenca KOMPASS 2018, ki jo je gostil Cosylab d.d. v organizaciji Kompetenčnega centra za pametna mesta in skupnosti (PMiS). S 668 vključenimi osebami iz 28. podjetij v 268 usposabljanj, uvedbo modela kompetenc in prenosom modela v prakso ter številnimi novimi rešitvami so presegli vsa pričakovanja in zastavljene cilje.

Govornik na dogodku je bil dr. Peter Wostner iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko politiko. Predstavil je človeški vir kot ključni faktor preobrazbe Slovenije v industrijo 4.0. S strani sklada so se dogodka udeležili Anton Golob, Bernarda Krištof, Karin Sulič in Andreja Iljaž Rejec. Izpostavili so prepoznavanje KOC-ev kot dolgotrajnih partnerstev za identifikacijo potrebnih kompetenc in gradnjo le-teh. Pohvalili so dosežke KOC-a ter se zahvalili za vloženi trud tako s strani celotnega KOC-a kakor tudi sklada.

Na dogodku je Urška Marentič iz Centra RS za poklicno izobraževanje izpostavila, katere so potrebe po novih kvalifikacijah. Andreja Lampe je opozorila na kompetence prihodnosti na področju IKT s stališča EU strategij. Andreja Smole, koordinatorica projekta iz podjetja Cosylab d.d., je govorila o potrebah po novih znanjih in kompetencah na področju pametnih mest in skupnosti ter kako so pristopili k reševanju problema s pomočjo KOC-a PMiS. Z velikim veseljem so obelodanili dosežke in rezultate skupnih aktivnosti celotnega konzorcija, ki bodo imeli trajnostni učinek. Orisali so tudi izdelani kompetenčni model, ki je izredno uporaben in predstavlja odgovor partnerstva na prihodnje kadrovske izzive.

V zaključnem delu je sledila predstavitev projektnih partnerjev in njihovih dobrih praks, kar je bil odličen pokazatelj, da je projekt izredno uspešen in koristen.

Sporočilo za javnost: Zaključna konferenca KOMPASS 2018

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC 2.0) sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani