Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 03 Aug 2022

Kompetenčni centri so predstavili dosežke delovanja

Projekti, katerih cilj je povečati vlaganja v razvoj zaposlenih, so že vrsto let eden od uspešnejših delov strategije vseživljenjskega učenja. Kompetenčni centri za razvoj kadrov so zgodbo o uspehu začeli že skoraj 10 let nazaj, ko so pričeli z delovanjem. V tem času so omogočili razvoj več tisočim zaposlenim v slovenskem gospodarstvu in s tem prispevali k večji konkurenčnosti podjetij na svetovnem trgu.

V obdobju 2019–2022 je podprtih 10 kompetenčni centri za razvoj kadrov 3.0 (KOC 3.0), ki skupaj vključuje 327 podjetij. Projektne pisarne v posameznih kompetenčnih centrih so pričele z delovanjem v septembra 2019. Kljub krajšemu podaljšanju projekta in zagotovitvi dodatnih sredstev, pa zaključujejo svoje poslanstvo konec avgusta 2022. Glede na zadane cilje projekta lahko z veseljem že napovemo, da bodo vse projektne pisarne in pripadajoča partnerstva dosegle in celo presegle zadane cilje.

V ta namen so nekatere že organizirale zaključne dogodke za svoja partnerska podjetja in širšo javnost, katerih namen je bil predstaviti dosežke in nove trende razvoja zaposlenih in usposabljanj.

Projektna pisarna partnerstva KOC IKT je v sklopu svoje zaključne konference organizirala hackaton, ki je naslovil najbolj aktualen kadrovski izziv, s katerimi se v zadnjih letih soočajo podjetja, in sicer privabljanje in zadrževanje kadra. Po hackatonu so zaposlene v projektni pisarni predstavile rezultate partnerstva in njihov trajnostni program, ki so ga razvili v sklopu njihovih obdobnih HR srečanj. Za konec je nekaj o projektu in nadaljevanju povedala tudi Karin Sulič, skrbnica projekta KOC IKT na skladu.

Projektno partnerstvo KOC IKT deluje na področju Horizontalnega prednostnega področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT). V partnerstvo povezuje vodilna IKT podjetja (vključuje 26 mikro, malih in srednjih podjetij in 4 velika podjetja), ki razvijajo nove tehnologije s široko uporabo.

Projektni pisarni KOC MAT 2 in KOC Hrana 2 sta se odločili, da izvedeta skupni zaključen dogodek, ki je potekal v Gospodarski zbornici Slovenije. Na dogodku so bili predstavljeni rezultati partnerstev, med njimi tudi uspešno izvedena Akademija za embalažo, ki so jo izvedli kar dvakrat. Akademija je bila zelo dobro ocenjena, saj je s pomočjo strokovnjakov odgovarjala na najbolj aktualne izzive, vsako vključeno podjetje pa je na koncu akademije moralo na lastnem primeru predstaviti uporabo embalaže. Pokazali so se tudi pozitivni sinergijski učinki, saj so se podjetja začela povezovati tudi na nekaterih drugih izzivih, našli pa so tudi nekatere prototipne rešitve.

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks načrtovanja uvajanja digitalizacije iz podjetij Kovis, Qlector in Panorganix. Zunanji strokovnjaki iz podjetij PD Vision, Switch to Eleven in DIH Slovenija pa so podali vpogled v človeški in strokovni vidik uvajanja sprememb v podjetjih.

KOC MAT 2 predstavlja partnerstvo, ki vključuje 11 mikro, malih in srednjih podjetij ter 22 velikih podjetij, ki se primarno uvrščajo na področje uporabe materialov kot končnih produktov. Partnerstvo KOC HRANA 2 vključuje 19 mikro, malih in srednjih podjetij in 17 velikih podjetij iz agroživilstva, kemijske industrije ter papirno predelovalne industrije. Skupni cilj je dvig kompetenc, razvoj novih izdelkov, tehnologij in rešitev v okviru teh treh branž.

Z veseljem lahko poročamo, da je bila skupna točka vseh treh zaključnih dogodkov izraženo zadovoljstvo podjetij s samo izvedbo projekta, od delovanja posameznih projektnih pisarn, do komunikacije s pisarno na skladu. Vsi so izrazili upanje, da bodo lahko tudi v prihodnje sodelovali v podobnih projektih, ki jim bodo pripomogli k nadaljnjemu usmerjanju razvoja svojih kadrov.

Program Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani