Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 25 Oct 2019

Komunikacija kot rdeča nit oktobrskih delavnic Kompetentne Slovenije

V mesecu oktobru smo med 7. in 25. oktobrom izvedli sedem delavnic, kjer je vsaka na svoj način zajemala specifično področje komunikacije. Udeležencem smo ponudili možnost izboljšanja svojih veščin na področju prodaje, pogajanj, trženja na dogodkih in sejmih ter učinkovitega javnega nastopanja.

Sodelovali smo s predavatelji, ki imajo že večletne izkušnje na naslovljenih področjih in so zato zagotovili kakovostno izvedbo in zadovoljne udeležence.

V Zagorju ob Savi in Ravnah na Koroškem smo izvedli dve dvodnevni delavnici »Prepričljiv javni nastop«, ki ju je vodila uveljavljena predavateljica, voditeljica in igralka Saša Einsiedler. Udeleženci so na dvodnevnih delavnicah spoznali pomen prvega vtisa, pravila oblačenja pri nastopanju, osnove komunikacije in obvladovanja konfliktnih situacij, kako uspešno pripraviti govor in uporabljati pripomočke med nastopom ter tehnike obvladovanja stresa, telesne mimike in načine sproščanja pred nastopom. Pred drugim delom delavnice so morali udeleženci pripraviti predstavitev, ki so jo potem izvedli pred video kamero. Predavateljica je nato analizirala nastope in podala predloge za izboljšave.

Na področju prodajnih tehnik smo v Novem mestu in Slovenski Bistrici izvedli dve ponovitvi delavnice »Priprava na prodajni obisk in uspešna vzpostavitev kontakta na prodajnem obisku«. Udeležencem je predaval Veljko Gobec, uveljavljen trener poslovnih veščin s podjetja Mercuri International d.o.o. Na delavnici so udeleženci nadgradili razumevanje, zakaj in kako se je v prodaji spremenil način priprave na prodajni obisk, kako se učinkovito in pravilno pripraviti na prodajni obisk in razvili sposobnosti vzpostavitve kontakta s kupcem.

Vrhunska sejemska ekipa je lahko velika konkurenčna prednost in smo zato v Slovenski Bistrici organizirali dvodnevno delavnico, kjer je Bojan Krajnc udeležence pripravil na »Učinkovit sejemski nastop«. Udeleženci so razvijali veščine na področju kvalitetne priprave na sejemski nastop, učinkovito komuniciranje s strankami na sejmu in izpopolnili področje načrtovanja aktivnosti po samem dogodku.

Mateja Milost je v Ljubljani s ciljno usmerjeno delavnico »Trženje za netržnike« opredelila pomembnost pripadnosti zaposlenih podjetju. Predstavila je dejstvo, da lahko pride do komunikacije z obstoječo ali potencialno stranko kadarkoli in se tako morajo vsi zaposleni zavedati skupnih vrednot in veščin kvalitetne komunikacije s poslovnimi partnerji.

Andrej Zalokar pa je v Murski Soboti zaključil 3 dnevni sklop delavnic »Moč pogajanj – sodobna psihologija prodaje«. Udeleženci so na delavnicah in z aktivnostmi med posameznimi sklopi, imeli priložnost izpopolniti svoje znanje in veščine na področju psihologije prodaje, vrhunskega prepričevanja in uspešnega vzpostavljanja odnosa s stranko.

Udeleženci so vse delavnice sprejeli z navdušenjem, ker so imeli priložnost izpopolniti svoje obstoječe veščine ali pa so slišali popolnoma nove pristope k reševanju vsakodnevnih izzivov. Še posebej so poudarili strokovnost predavateljev in razmerje med teoretičnim delom predavanjem in praktičnimi aktivnostmi.

Napovednik novih delavnic najdete tukaj. Vabljeni!

Projekt Kompetenčni centri za razvoj kadrov sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani