Delodajalci / Novice / 04 May 2020

Krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020 in 61/2020) uvaja krizni dodatek za zaposlene invalide, ki delajo v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih.

Invalidska podjetja in zaposlitveni centri lahko pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije uveljavljajo pravico do povračila mesečnega kriznega dodatka na vlogi sklada, skupaj z obvezno prilogo. Oboje je javno objavljeno.

  • Vloga krizni dodatek IP in ZC
  • Priloga k vlogi krizni dodatek IP in ZC

Ob tem velja poudariti, da pravica velja od 13. marca 2020 do 31. maja 2020. Če do 15. maja 2020 epidemija ni preklicana, se rok izteka pravice, ki je določen do 31. maj 2020, podaljša za 30 dni.


Pomembno - upravičenci:

Sklad povrne sredstva mesečnega kriznega dodatka samo delodajalcem, ki imajo status invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra in samo za invalide, ki so pri njih zaposleni in so v času trajanja ukrepa delali. Vloge drugih delodajalcev ali za druge zaposlene, ki ne izpolnjujejo pogojev, bo sklad zavrnil.


Več o tem lahko preberete v Navodilu strankam ali v veljavni zakonodaji:

  • osnovno besedilo zakona je objavljeno tukaj,
  • spremembe in dopolnitve zakona so objavljene tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani