Delodajalci / Novice / 26 Mar 2020

Kvotna obveznost glede zaposlovanja invalidov v času posebnih okoliščin

Kvotna obveznost glede zaposlovanja invalidov (določitev statusa zavezanca, način izračuna kvote, višina kvote, način izpolnitve, datum zapadlosti, posledice neizpolnitve in drugo) ostaja enaka tudi v času posebnih okoliščin.

Potrebno število invalidov za izpolnitev kvote se, upoštevaje odstotek kvote, odvisen od glavne dejavnosti zavezanca, tako kot doslej, obračuna glede na število vseh zaposlenih in število zaposlenih invalidov na zadnji dan v mesecu, po podatkih, ki jih skladu posreduje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Slednji izhaja iz podatkov prijav v zavarovanje, navedenih na obrazcih, ki so podlaga za prijavo v zavarovanje in spremembo pri že prijavljenih zavarovancih. Pri tem ponovno opozarjamo na obveznost izpolnitve rubrike o invalidnosti na navedenih obrazcih. Veljavni predpisi NE določajo možnosti odloga ali obročnega plačila obveznosti.

Vsa vprašanja glede obveznosti zaposlovanja invalidov so urejena z veljavnimi in javno objavljenimi predpisi in se lahko spreminjajo edino s spremembo le-teh. Več pojasnil o urejenosti zaposlovanja invalidov je na voljo tukaj.

Kvotna obveznost je način zagotovitve zaposlovanja invalidov kot ranljivih skupin in ohranjanja njihovih zaposlitev, zato je toliko bolj pomembna v času nepredvidljivih dogodkov, financiranje vzpodbud, kot jih zakon opredeljuje, pa poteka iz vplačanih prispevkov za zaposlovanje invalidov.

Sklad je nosilec javnega pooblastila za izvrševanje zakona in podzakonskih aktov, zavezan k spoštovanju načela zakonitosti, zato tudi ne more - brez ustrezne pravne podlage - odločati drugače kot je v le-tej navedeno, vse pobude in vprašanja, pa stranka lahko tudi sama naslovi na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ima vlogo predlagatelja zakona.

Objave sprememb na ravni države je možno spremljati tudi preko Uradnega lista, objave Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa na njihovi spletni strani.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani