Zaposleni / Delodajalci / Novice / 29 Mar 2019

Letos drugič podeljena priznanja Starejšim prijazno podjetje – Z leti še vedno zavzeti

V četrtek, 28. marca 2019, so bila na zaključnem dogodku Zlate niti, vseslovenskega izbora najboljših zaposlovalcev, ki je potekal v Lutkovnem gledališču Ljubljana, že drugič podeljena tudi priznanja Starejšim prijazno podjetje Z leti še vedno zavzeti.

Natečaj s priznanjem je ena od aktivnosti projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI). Na natečaj za priznanje se je prijavilo 13 podjetij, ki so tudi vsa prejela priznanje Starejšim prijazno podjetje. Izmed teh so bila izbrana tri podjetja, ki so prejela posebna priznanja Starejšim prijazno podjetje, v kategoriji majhnih podjetij: Zeus davki in računovodstvo, d.o.o., v kategoriji srednjih velikih podjetij: Mikro+Polo, d.o.o., v kategoriji velikih podjetij: Danfoss Trata, d.o.o.. Ta tri podjetja so se še posebej izkazala pri skrbi za osebno rast in razvoj zaposlenih nad 45 let ter pri vsebinskem in številčnem naboru ukrepov, ki jih izvajajo za starejše zaposlene.

Priznanje postaja vse bolj prepoznavno in aktualno zaradi demografskih trendov, ki že kažejo svoje zobe. Rodnost upada, povprečna starost prebivalstva pa se viša, posledično se že srečujemo s pomanjkanjem delovno aktivnega prebivalstva. Pogosto pa spregledamo kader, ki ga imamo že zaposlenega. To so predvsem starejši zaposleni. Ti imajo izkušnje in znanja, ki se jih ne da naučiti ali nadomestiti, so usposobljeni, zvesti, nadarjeni in imajo široko mrežo poznanstev. Prednosti, ki jih imajo starejši zaposleni, ne moremo enostavno zanemariti, zato jih je smiselno zadržati na delovnem mestu, s tem da jim nudimo pogoje in uvajamo ukrepe z namenom podaljšanja njihove delovne aktivnosti.

Zato smo v okviru projekta ASI - Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile in pod okriljem projekta Zlata nit objavili natečaj za priznanje Starejšim prijazno podjetje Z leti še vedno zavzeti. S priznanjem želimo dati veljavo in prepoznavnost tistim delodajalcem, ki pozornost posvečajo starejšim zaposlenim. Tako natečaj kot priznanje sta novost v slovenskem prostoru in predstavljata spodbudo delodajalcem pri upravljanju starejših zaposlenih. Priznanje je namenjeno tistim podjetjem, ki nudijo enake možnosti vsem zaposlenim ter se hkrati zavedajo, da so si zaposleni med seboj različni in da s podpiranjem raznolikosti, ena od katerih je tudi starostna raznolikost, krepijo potencial svojega podjetja. Takšna podjetja z naprednimi praksami ustvarjajo harmonično in vključujočo organizacijsko kulturo, ki temelji na pozitivnem vrednotenju starejših zaposlenih, cenjenju njihovih sposobnosti in zavedanju, da lahko še veliko prispevajo k podjetniški inovativnosti, rasti in uspešnosti. Konkreten odraz tega je ustvarjanje možnosti, delovnih mest in pogojev, ki zaposlene motivirajo za delo tudi, ko bi se ti lahko že upokojili. Priznanje želi prav tako preseči obstoječe stereotipe o starejših zaposlenih in spodbuditi promocijo dobrih praks aktivnega staranja.

Priznanje je lahko pridobilo podjetje, ki se je prijavilo na natečaj in imelo vsaj 15 odstotkov zaposlenih nad 45 let, izvajalo ukrepe upravljanja starejših zaposlenih, skrbelo za osebno rast in razvoj starejših od 45 let ter izkazalo uspešnost po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (Balanced Score Card-BSC).

Projekt Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) izvaja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Njegov namen je opolnomočiti delodajalce za upravljanje s starajočo se delovno silo, spodbuditi krepitev kompetenc in delovne aktivnosti starejših zaposlenih ter prispevati k izboljšanju položaja starejših na trgu dela. Projekt se bo izvajal od leta 2017 do leta 2022.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani