Dijaki / Novice / 21 Jan 2022

Letos med deficitarnimi poklici tudi izdelovalec kovinskih konstrukcij in gastronom hotelir

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 21. januarja 2022, na svoji spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/2023 v vrednosti 3.675.000,00 evrov. Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022.

Štipendije so namenjene spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Ravno v tem času se mladi odločajo o izbiri svojega poklica in morda lahko marsikoga k odločitvi za katerega od deficitarnih poklicev spodbudi dejstvo, da so to poklici, ki jih na trgu dela primanjkuje, zato verjetno pri iskanju zaposlitve ne bodo imeli večjih težav. Ob odločitvi za deficitarni poklic pa lahko za celotno obdobje izobraževanja pridobijo štipendijo.

Vlogo bodo bodoči dijaki lahko oddali od 13. 6. 2022 do vključno 23. 9. 2022. Tudi letos bo dodeljenih do 1000 štipendij, mesečna višina štipendije pa znaša 102,40 evrov in se spreminja na podlagi usklajevanja na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Pomembna informacija za dijake je, da lahko štipendijo za deficitarne poklice prejemajo hkrati z državno štipendijo, Zoisovo štipendijo, ne morejo pa hkrati prejemati kadrovske štipendije.

Štipendijo za deficitarne poklice bodo v šolskem letu 2022/2023 lahko pridobili dijaki, ki bodo prvič obiskovali 1. letnik in se bodo izobraževali za naslednje poklice ter pridobili višjo izobrazbo od že pridobljene:

1.

kamnosek

13.

zidar/zidarka

2.

mehatronik operater

14.

tesar/tesarka

3.

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij

15.

klepar-krovec/kleparka-krovka

4.

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka

16.

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

5.

elektrikar/elektrikarka

17.

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka

6.

avtokaroserist/avtokaroseristka

18.

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog

7.

pek/pekarka

19.

gozdar/gozdarka

8.

slaščičar/slaščičarka

20.

dimnikar/dimnikarka

9.

mesar/mesarka

21.

steklar/steklarka

10.

tapetnik/tapetničarka

22.

tehnik/tehnica steklarstva

11.

mizar/mizarka

23.

gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

12.

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
Dvojezični izobraževalni programi:

24.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

25.

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

26.

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku

27.

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

28.

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

29.

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku

30.

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku

Seznam nabora poklicev, ki veljajo za deficitarne, se spreminja. Pri pripravi vsakoletnega javnega razpisa sklad sodeluje z MDDSZ, MIZŠ, Centrom za poklicno izobraževanje in Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije in skupaj z njimi pripravi nabor deficitarnih poklicev (izhajajoč iz Politike štipendiranja 2020–2024), za katere je v tistem obdobju zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Izpostaviti velja tudi druge pomembne informacije glede štipendije za deficitarne poklice, da:

  • prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
  • ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
  • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
  • v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete tukaj. Razpis bo med drugim podrobneje predstavljen tudi na dveh spletnih predstavitvah vseh štipendij, ki jih sklad dodeljuje. Predstavitvi bosta potekali 16. 2. 2022 in 10. 3. 2022. Vsi zainteresirani pa se lahko prijavijo tukaj.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani