Zaposleni / Delodajalci / Novice / 17 Nov 2022

Mariborski podjetji z inovativnimi ukrepi zmanjšali število bolniških odsotnosti v 2021

Prejemnik priznanja Združenja Manager Vključi.Vse za leto 2022 podjetje Mikro+Polo in njihov projektni partner Inštitut za okoljevarstvo in senzorje (IOS) sta v sklopu projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI) uspešno izvedla pilotni projekt »Krepki in zdravi«. S projektom so v letu 2021 kljub epidemiji koronavirusa zmanjšali število bolniških odsotnosti.

Slovenska podjetja v želji po doseganju čim boljših poslovnih rezultatov vedno več pozornosti namenjajo vlaganju v zaposlene, v njihovo inovativnost, zavzetost, učinkovitost, predvsem pa v zdravje in dobro počutje na delovnih mestih.

Projekt ASI je v zadnjih letih med drugim podprl 25 pilotnih projektov, s katerimi smo spodbudili številne inovativne rešitve in dobre prakse v več kot 50 slovenskih podjetjih. Uspešna partnerstva so s skupnimi sinergijami naslavljala inovativne rešitve na področju ohranjanja zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih, pri čemer so se osredotočala predvsem na področje zdravja starejših zaposlenih, prilagajanja njihovih delovnih okolij in mest ter zniževanja odsotnosti zaradi bolniškega staleža.

S projektom »Krepki in zdravi« sta v partnerstvu sodelovali tudi podjetji Mikro+Polo in IOS. Med svojimi starejšimi zaposlenimi sta namreč zaznali zdravstvene težave zaradi načina dela, nezdravih življenjskih navad in pomanjkanja ozaveščenosti o aktivnem staranju, kar je pri obeh prineslo spoznanje, da morata s skupnimi močmi in podporo projekta ASI narediti načrt in dvigniti zdravje ter počutje svojih zaposlenih na višjo raven.

Podjetji sta leta 2021 kljub številnim izzivom zaradi epidemije koronavirusa izvedli inovativne ukrepe, s katerimi sta se na koncu projekta približali zastavljenim ciljem in zmanjšali število bolniških odsotnosti med svojimi zaposlenimi. Skupaj sta izdelali interaktivno multimedijsko e-gradivo za zaposlene »Priročnik za zdravje – (P)ostanimo zdravi – Preizkušeni nasveti za (zelo) zaposlene ljudi«, v katerem sta naslovili teme sprememb življenjskega stila, ureditve delovnega mesta na domu, pomena zdravega prehranjevanja, pozitivne naravnanosti in drugih mehkih vsebin.

V podjetju Mikro+Polo so s pomočjo finančnih sredstev projekta ASI nakupili opremo in uredili kotiček za rekreacijo ter sproščanje. Uvedli so dodatne skupne športne aktivnosti, izvedli redne zdravstvene meritve holesterola, tlaka in sladkorja ter zaposlenim ponudili dvakrat tedensko obiskovanje fitnesa pod vodstvom osebnega trenerja. Vzpostavljena digitalna platforma za boljše komuniciranje z zaposlenimi je pri podjetju IOS omogočila višjo odzivnost zaposlenih pri udeležbi na skupinskih vajah med delovnim časom, udeležbi na delavnicah za zdravo hrbtenico, preventivnih akcijah proti diabetesu, bioresonančnih meritvah in drugih športnih aktivnostih.

Rezultati pilotnega projekta so pokazali, da z vlaganjem v zdravje in dobro počutje delavk in delavcev le-ti manjkrat zbolijo in so bolj zadovoljni na delovnih mestih. Obe podjetji ukrepe nadaljujeta tudi po končanem pilotnem projektu, kar je iz vidika trajnosti in smotrnosti porabe evropskih sredstev eden pomembnejših uspehov projekta ASI.

Projekt ASI se konec tega leta sicer zaključuje, a se že pripravlja nov projekt, ki bo v prihodnji evropski finančni perspektivi ponovno podprl slovenska podjetja pri vlaganjih v starejše zaposlene.

Program sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani