Zaposleni / Delodajalci / Novice / 12 Oct 2021

Medgeneracijski trk ali sinergija?

Za nami je še ena delavnica v sklopu Kompetentne Slovenije na temo medgeneracijskega sodelovanja v izogib medgeneracijskim trkom. S pridobljenim znanjem bodo udeleženci lažje prepoznali različne sogovornike in komunikacijo temu primerno prilagodili.

Vodstva podjetij se vsak dan bolj zavedajo, da je zadovoljstvo zaposlenih v vedno večji povezavi z medsebojno povezanostjo posameznikov znotraj ekipe. To se odseva v produktivnosti podjetja in ustvarjanju kapitalskega dobička. Kot je že Ryan Jenkins v svojem predavanju povedal in kot kažejo raziskave, bo do leta 2030 na trgu delovne sile 75 % Y generacije ali milenijcev (1980-1999) in Z generacije (2000-2011) ter le 25 % ostalih generacij kot so Baby Boom generacije (1946-1965) in X generacije (1965-1979).

Vir: Ryan Jenkins, predavanje na KOC konferenci, september 2021

Zato je za obvladovanje prihajajočih demografskih sprememb ključen razvoj novih oblik solidarnosti, pozitivne komunikacije, učinkovitega reševanja konfliktnih situacij, primerna motivacija vodij k medsebojni podpori, učenju in prenosu znanja, izkušenj med generacijami v podjetjih, sta poudarili predavateljici Maja Kosmačin in Tadeja Krajnc na delavnici Kompetentne Slovenije »Medgeneracijski trk ali sinergija«. Tovrstne kompetence predstavljajo temelj odličnosti vsakodnevnega delovanja na delovnem mestu.

Naša moč izvira iz naše notranjosti, zato pa moramo poznati nas. Če poznaš sebe, poznaš vse pravijo, je delavnico otvorila Maja Kosmačin, ki je prvi del delavnice posvetila poznavanju sebe, da bomo lažje razumeli druge. Udeležence je vodila skozi 5 elementov kitajske tradicije in njihove značilnosti. Stagnacija je bolezen, cirkulacija je življenje. Človek ima v sebi vodo, zato imamo v sebi tudi pretočnost, in sicer lahko pretočnost prenesemo tudi med odnose (smo kot voda, ki se pretaka). Zakaj pride do trenja med odnosi? Predvsem zato, ker ne poznamo sebe. Če poznamo sebe, vemo, da če imamo kakšen problem, potem tudi vem, kaj je tisto, kar nam ob stiku z drugimi pride na plan in sproži bolečino ali burno reakcijo. V kitajski tradiciji jin in jang predstavljata dualnost življenja, ki ga živimo (neka nasprotja, ki se nam dogajajo). Belo polje je sprememba, je gibanje, je aktivnost, je rojstvo. Črno polje je mir, stagnacija, polnoč, tema. Obe polarnosti sta eno. Vsi ljudje iščemo harmonijo, kar pomeni harmonija pol belega in pol črnega polja. To je perfektna harmonija. Ljudje delujemo nekje na 60 % proti 40 %, ko smo v stresu se še bolj odmaknemo od harmonije. Iz jin/janga prihaja 5 elementov: ogenj (ki simbolizira opoldne, puberteto), les (rojstvo), voda (smrt), kovina (poznejša leta), zemlja (uravnoteženost). Vsi ti elementi so povezani tako z delovanjem različnih organov kot tudi delovanjem uma na čustveni ravni. Maja Kosmačin je povzela, da kitajska medicina detektira 70 odstokov bolezni na čustveni ravni.

Vir: LOPIS, Tadeja Krajnc

Kreativnost in inovativnost ne more biti, če nisi zadovoljen znotraj sebe, zato so udeleženci iskali povezavo med kreativnostjo, inovativnostjo in vitalnostjo ter iskali načine kako povečati vitalnost, ki je osnova za vsak napredek v življenju.

V drugem delu delavnice, ki ga je vodila Tadeja Krajnc, je bil poudarek na različnih generacijah. Najprej so si udeleženci pogledali klasifikacijo generacij, ki so lahko od avtorja do avtorja ter od regije do regije različne. Udeleženci so pogledali močne in šibke karakteristike posamične starostne skupine, njihove vrednote, vzornike ter komunikacijsko retoriko.

Vir: LOPIS, Tadeja Krajnc

Če poznamo komunikacijo retoriko različnih generacij, se lahko velikokrat izognemo morebitnim konfliktom oz. medgeneracijskim trkom. Namreč besede, stavki in fraze imajo veliko komunikacijsko moč in lahko bodisi pozitivno bodisi negativno vplivajo na sogovornika ne glede na generacijo.

Kaj so udeleženci na delavnici najbolj pohvalili? Navajamo nekaj odzivov:

  • »Interaktivnost.«
  • »Vsebina prvega dne - izjemno uporabno znanje.«
  • »Interaktivnost, praktična naravnanost.«
  • »Aktualne teme, interaktivnost.«
  • »Pozitivno energijo predavateljice in njeno sposobnost vključevanja udeležencev ne glede na virtualno obliko.«

Delavnico sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani