Zaposleni / Delodajalci / Novice / 27 May 2021

Moč internega coachinga

V sklopu Kompetentne Slovenija smo ponovno izvedli e-delavnico, ki je bila odlično sprejeta že v letu 2020, na temo transolucijskega modela vodenja z Andrejem Zalokarjem.

Na e-delavnici »Transolution Leadership - moč internega coachinga« je uvodoma Andrej Zalokar predstavil transolucijski metamodel, ki je nastal iz ideje, da bi ustvarili metodo, neodvisno od vsebine in bi bila osnova za vse oblike dela s spremembami. Cilj te metode je, da dobimo celoten pregled na strukture procesov sprememb. S stališča nevrobiologije in raziskovanja možganov uporabljamo možgane in njegove sposobnosti. V svetu, ki ga vodijo dejstva in logika, izključujemo sposobnosti intuicije na obsežnih področjih. Človeka pa ne sestavlja le glava. Celo v črevesju se nahajajo samostojni možgani z velikansko nevronsko mrežo iz približno 200 milijonov nevronov. 95 pomembnih prenašalcev, kot je serotonin, nastajajo tam in ti trebušni možgani upravljajo velik del imunskega sistema. Trebuh torej sodeluje in to moramo upoštevati pri delu s spremembami (vir: KHD skupina, gradivo z delavnice).

Foto: KHD skupina

Model uporablja transakcijsko analizo, ki izhaja iz treh osnovnih nazorov, in sicer

(a) Ljudje so v redu in so v osnovi dobri,

(b) Vsaka oseba ima sposobnost mišljenja in

(c) Človek odloča o svoji usodi in lahko svoje odločitve tudi spreminja.

Transakcijska analiza kot teorija o človeških osebnostih nam daje sliko o tem, kakšni smo ljudje iz psihološkega vidika. Temelji na modelu ego stanj, v katerem so združena 3 ego stanja, in sicer: Starš, Odrasli in Otrok, ki nam pomagajo, da razumemo načine vedenja ljudi, s tem pa prav tako lahko začutimo, kako pride osebnost do izraza v naših dejanjih.

Udeleženci delavnice so naredili vaje, da so ugotovili, katera so njihova najpogostejša ego stanja. Vsa tri ego stanja imajo pozitiven in negativen vpliv na lastno vedenje, zato je zelo pomembno, da dosežemo zdravo ravnovesje med vsemi tremi. Na takšen način pa se lahko izognemo tudi konfliktnim situacijam v pogovoru. Udeleženci so na delavnici preigrali nekaj neprijetnih situacij, ki so jih želeli spremeniti, ob tem so zapisovali svoje občutke ter racionalna vprašanja. Andrej Zalokar je na delavnici povzel, na kakšen način se lahko izognemo konfliktnim situacijam v pogovoru:

  • »Sprejemanje ego stanja, v katerem je druga oseba.
  • »Sprejemanje ego stanja, ki mi ga je namenila druga oseba.
  • »Križanje v ego stanje Odraslega oz. preklop na ego stanje Odraslega.

V štirih srečanjih so udeleženci delavnice spoznali obe glavni področji transolucijskega metamodela, oba reda realnosti (a) realnost prvega reda – racionalno razmišljanje in (b) realnost drugega reda – emocionalno razmišljanje. Skozi prizmo obeh redov realnosti so preigrali različne situacije, ki jih udeleženci želijo spremeniti v svojem vodenju. Dotaknili so se tudi različnih tipov vodenja in poudarek dali na delo z različnimi deli osebnostmi – t.i. VAKOG (vizualni, avditativni, kinestetični, olfaktorni, gustatorni, prostorski in časovni), ki vpliva na to, kako bomo s kakšno osebo delali.

Vas zanima, kakšno povratno informacijo so udeleženci podali? Navajamo le nekaj povratnih informacij:

  • Odlična energija predavatelja, konkretni primeri na katerih smo delali.
  • Zelo profesionalen in sproščen odnos predavatelja. Zelo zanimava tema in uporabno znanje.
  • Praktični primeri in debate o komunikaciji in vodenju. Predvsem pa več informacij o ego stanjih.
  • Všeč mi je bilo, da smo se pogovarjali o konkretnih situacijah, s katerimi se udeleženci srečujemo pri vodenju.

NAPOVEDNIK DOGODKOV

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani