Delodajalci / Novice / 29 Nov 2019

Možnosti za enakovredno vključevanje v delovno okolje: vzpodbude pri zaposlovanju invalidov

V torek, 26. 11., in četrtek, 28. 11. 2019, je sklad organiziral dogodka.

V torek, 26. 11., in četrtek, 28. 11. 2019, je sklad organiziral dogodka, na katera je povabil izobraževalne institucije, ki svoje poslanstvo uresničujejo z izobraževanjem otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, predstavnike Društva študentov invalidov in predstavnike Kmetijske zbornice Slovenije. Srečanji sta bili namenjeni predstavitvi vzpodbud pri zaposlovanju invalidov in drugih ukrepov, ki jih sklad izvaja po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Predvsem pa krepitev zavedanja, da invalidnost ne pomeni nezmožnosti za delo, ampak ob primerni podpori, možnost za enakovredno vključevanje.

V torek so se povabilu sklada na predstavitev vzpodbud za zaposlovanje invalidov in kvotnega sistema odzvali predstavniki zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami in Društva študentov invalidov Slovenije, ki izobražujejo ali povezujejo bodoče iskalce zaposlitve in tako lahko posredujejo informacije o ureditvi področja zaposlovanja invalidov glede vzpodbud, o vlogi sklada in jih na sklad tudi napotijo kot bodoče delojemalce ali delodajalce.

Četrtkovega srečanja pa so se udeležili predstavniki Kmetijske zbornice Slovenije z namenom, da tudi kmetje kot delodajalci ali delojemalci podrobneje spoznajo področje vzpodbujanja zaposlovanja invalidov. V primeru, da je kmet invalid ali zaposluje invalida, je lahko na tej podlagi enakopravno deležen vzpodbud.

Na srečanjih so predstavniki sklada s koristnimi informacijami opremili institucije, ki se srečujejo z invalidi, pri uresničevanju skupnega cilja – podpori pri zagotavljanju pravic invalidov in enakovrednih možnosti. Hkrati pa sta srečanji prinesli zanimivo izmenjavo izkušenj in znanj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani