Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 08 Jan 2021

Multiplikativni učinki športa na mlade

Študenti Fakultete za organizacijske vede, Univerze v Mariboru, Fakultete za Šport, Univerze v Ljubljani ter študenti fizioterapije Univerze Alma Mater Europaea so v sklopu programa Študentski inovativni projekti za družbeno korist izvedli interdisciplinarni projekt Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti.

Skozi kritični pregled sekundarnih virov literature so vključeni strokovnjaki skozi medsebojno spoznavanje, iskanje specifičnih kompetenc posameznikov in kombiniranje znanj pripravili sintezo obravnavanega področja športa med mladimi ter identifikacijo multiplikativnih učinkov športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti. Sodelovanje je bilo skozi celoten čas podprto s strani Zavoda za šport Škofja Loka, ki je nastopal kot partner in na podlagi katerega se je gradila študija primera. Pri raziskovanju se je skozi intervjuje in validacijo strokovnjakov (trenerjev, aktualnih in nekdanjih športnikov) izvedlo kvalitativno raziskovanje o sami kakovosti ugotovitev ter podanih predlogov učnih načrtov za izvedbo načrtovanih dejavnosti. Prav tako so v sklopu projekta pripravili informacijsko rešitev na platformi Moodle.

Prilagamo povezava do znanstvene monografije »Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti« in vas tudi vabimo k ogledu predstavitve ob zaključku projekta.

Projekti, ki nastajajo na programu ŠIPK, mladim ne omogočajo le pridobivanja kompetenc in znanj, vendar tudi konkretne družbene prispevke, ki so vidni tudi širše.

Vabljeni k ogledu tudi preostalih projektov.

Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani