Novice / 10 May 2018

Na voljo bodo evropska sredstva za izvajanje programa »Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih«

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije bo v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani v kratkem objavil javni razpis Neformalno izobraževanje in usposabljanje za zaposlene.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je v sredo, 9. maja 2018, izdal odločitev o finančni podpori za program »Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih«. Program sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupno je za program namenjenih 2,1 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj manj kot 1,7 milijona evrov.

Namen programa, ki ga bo izvajal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, je povečati vseživljenjsko učenje in spodbuditi usposabljanje zaposlenih s ciljem povečanja njihovih kompetenc, ki jih narekujejo potrebe na trgu dela. Vključeval bo več kot 2500 zaposlenih, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, in jim omogočil večanje njihove konkurenčne prednosti na trgu dela, povečala pa se bo tudi konkurenčnost delodajalcev.

Program Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih bosta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani