Dijaki / Študenti / Izobraževalne ustanove / Novice / 18 Apr 2023

Na voljo so še štipendije za študijske obiske dijakov in študentov v tujini

Štipendijo lahko pridobijo dijaki ali študentje, ki odhajajo na študijski obisk v tujino in katerim matična izobraževalna ustanova to mobilnost vrednoti kot del izobraževalnega programa v Sloveniji.

Sredstva so namenjena štipendiranju študijskih obiskov dijakov od 1. 9. 2022 dalje in študijskih obiskov študentov od 1. 10. 2022 dalje, pri čemer se mora študijski obisk dijaka pričeti najkasneje do 31. 8. 2023, študijski obisk študenta pa najkasneje do 30. 9. 2023.

Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3-tedenskih študijskih obiskov študentov ter vsaj 2-tedenskih študijskih obiskov dijakov. Štipendija je sestavljena iz osnovne štipendije in štipendije za potne stroške.

  • Osnovna štipendija se dodeli v višini največ 150,00 EUR za vsak dopolnjen teden študijskega obiska, v katerem upravičenec opravlja obveznosti, ki bodo predmet priznavanja po vrnitvi, vendar v skupni višini največ 3.750,00 EUR za študijski obisk, ki traja 25 tednov ali dlje.
  • Štipendija za potne stroške med Republiko Slovenijo in državo študijskega obiska se dodeli v višini 100 EUR ali 500 EUR, odvisno od države v katero odhaja.

Več informacij o razpisu


Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani