Novice / 19 Sep 2018

Nadaljevanje poostrene kontrole preverjanja izvajanj najavljenih programov usposabljanj v okviru povabila JP ASI 2017

Sklad je začel izvajati nenapovedane kontrole z namenom preverjanja dejanskega izvajanja programov usposabljanj s strani prejemnikov sredstev v okviru povabila JP ASI 2017. Izvajanje teh kontrol je opredeljeno v 12. točki 6. člena Pogodbe o sofinanciranju ter v 5. točki Navodil za poročanje v okviru dokumentacije povabila JP ASI 2017.

Dosedanje kontrole so ugotovile kršitve pogodbenih določil pri nekaterih ponudnikih, zato želimo preostale ponudnike opomniti, da so s podpisom Pogodbe o sofinanciranju pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc zavezani, da morajo v primeru odpovedi ali sprememb pri izvedbi usposabljanj o tem nemudoma obvestili sklad oziroma ga obvestiti najkasneje pred začetkom napovedane izvedbe (opredeljeno v 13. točki 6. člena Pogodbe o sofinanciranju).

Če kateri od ponudnikov krši pogodbena določila in ne izpolnjuje vseh obveznosti ali če se katerokoli svetovanje, usposabljanje ali izvedbeno delo ne izvaja v skladu z napovedjo usposabljanj, je to lahko razlog za prekinitev pogodbe ali uvedbo drugih sankcij.

Sklad bo v naslednjih tednih intenzivno nadaljeval z izvajanjem nenapovedanih kontrol. Prejemnike sredstev zato pozivamo, da usposabljanja in izobraževanja najavljajo skladno z navodili za poročanje ter da nam kakršnokoli spremembo v napovedi usposabljanj sporočijo na elektronski naslov: asi@sklad-kadri.si vsaj en delovni dan pred najavljeno izvedbo usposabljanja.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani