Novice ASI / 06 Apr 2021

Najava razpisa ASI – nova sredstva za razvoj kompetenc starejših zaposlenih

Predvidoma v petek, 16. 4. 2021, bo objavljen nov razpis v okviru projekta Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile – ASI, na katerem bodo podjetja lahko pridobila sredstva za usposabljanja svojih starejših zaposlenih, s poudarkom na usposabljanjih iz digitalnih veščin.

Razpis prinaša kar nekaj novosti napram prejšnjima dvema razpisoma (povabiloma), med najpomembnejšimi so, da:

 • čas oddaje vloge ne bo več ključni dejavnik merila za izbor prejemnikov sredstev,
 • na razpis se bodo lahko prijavile tudi organizacije, ki so organizirane skladno z Zakonom o zadrugah in
 • omogočen bo poenostavljen način oddaje vloge preko e-vloge.

Vlogo bo možno oddati od 19. do 23. 4. 2021. Oddaja e-vloge je enostavna, potrebno je le kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga večina podjetij že uporablja pri svojem rednem poslovanju. V kolikor ga še nimate, vam svetujemo, da si ga priskrbite pred objavo razpisa.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc s ciljem podaljševanja njihove delovne aktivnosti, ob tem, da morajo vključeni starejši zaposleni izpolnjevati starostni pogoj, da so stari 50 let ali več na dan objave razpisa.

Podjetja bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje naslednjih aktivnosti:

 • priprava strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih;
 • razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih, kamor sodijo izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene, usposabljanja na področju osebnega in kariernega razvoja in pridobivanje kompetenc ter novost v tem razpisu – obvezna usposabljanja na področju digitalnih kompetenc.

Skupna okvirna višina razpoložljivih nepovratnih namenskih sredstev JR ASI 2021 bo 4.7 milijona EUR.

Najpomembnejši novosti tokratnega razpisa: vsebinska merila za izbor upravičencev in možen način oddaje z e-vlogo


 • Čas oddaje vloge ne bo ključen dejavnik merila za obravnavo in izbor prejemnikov sredstev

Bistvena sprememba je, da bodo vsebinska merila glavni kriterij izbora prejemnikov sredstev. To pomeni, da bomo obravnavali vse vloge, ki bodo oddane v času odprtja javnega razpisa od 19. do 23. 4. 2021.

 • E-vloga

Na razpis se bo možno prijaviti brez nepotrebnega tiskanja vlog in odhoda na pošto, ker bo oddaja vlog omogočena tudi po elektronski poti (e-vloga) preko skladovega e-Portala. Za oddajo e-vloge boste potrebovali kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) podjetja oz. podjetnika/-ice.

Oddaja e-vloge bo enostavna in pri tem ne potrebujete pomoči zunanjih izvajalcev. Svetujemo vam, da z oddajo vloge ne odlašate do zadnjega dne.


Prilagamo vzorec predizpolnjene e-vloge.


Vloga bo na spletni strani objavljena predvidoma 16. 4. 2021 skupaj z ostalo razpisno dokumentacijo. Objavljena bodo tudi slikovno opremljena navodila, kako se prijaviti v e-Portal in oddati e-vlogo.

Informativni delavnici

Organizirani bosta tudi dve informativni delavnici, in sicer:

 • 13. 4. 2021 od 9.30 do 11.30
 • 15. 4. 2021 od 9.30 do 11.30

Na delavnicah bo podrobneje predstavljena vsebina in namen javnega razpisa, kakor tudi način oddaje vloge.

Prijava na informativno delavnico

Ključni poudarki razpisa

Glede na to, da bo rok za oddajo od objave razpisa razmeroma kratek, vam podajamo nekaj informacij, ki izhajajo iz razpisa, da se lahko že pred objavo pripravite, predvsem pri razmisleku in odločitvi, katere kadre boste v projekt vključili. Te boste morali o vključitvi tudi seznaniti in pridobiti njihovo soglasje za sodelovanje, resničnost česar boste morali z izjavo tudi potrditi.

 • Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah ali po Zakonu o zadrugah;
 • Zaposleni, ki jih bo podjetje lahko vključilo v usposabljanja, morajo biti stari 50 let ali več na dan objave razpisa;
 • Eden od pogojev za možnost sofinanciranja je, da mora imeti podjetje / organizacija, na dan objave najmanj 5 zaposlenih, od tega najmanj 3 starejše zaposlene, ki jih bodo vključili v usposabljanja;
 • V vlogi bo potrebno navesti osebne podatke treh v organizaciji zaposlenih starejših zaposlenih, zato vam svetujemo, da pravočasno uredite formalnosti, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov in soglasij v primeru posredovanja podatkov;
 • Po mesecu dni od podpisa medsebojne pogodbe v primeru izbora, bo moralo podjetje obvezno oddati točen seznam vseh tistih, ki jih namerava vključiti v usposabljanja. Njihovo število boste navedli tudi v vlogi (vključitev starejših žensk prinese dodatne točke). Dobro premislite, koga boste vključili v projekt in kakšno število zaposlenih, ki jih boste vključili, boste navedli v vlogi, predvsem pa, da so izbrani za izobraževanje seznanjeni z vključitvijo v projekt in se z njo strinjajo ter bodo pri tem sodelovali;
 • Dodatne točke pri merilih bodo prejela podjetja, ki delujejo v glavnih dejavnostih: E Oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja (36, 37, 38, 39) ali J Informacijske in komunikacijske dejavnosti (58, 59, 60, 61, 62, 63), saj statistični podatki kažejo najnižjo vključenost v vseživljenjsko učenje med zaposlenimi prav v teh dejavnostih, ki so za gospodarstvo z vidika pospeševanja digitalne preobrazbe družbe in podjetij, skrb za okolje ter prehod na nizkoogljično krožno gospodarstvo, prednostne z vidika razvoja.

Tehnične potrebe za oddajo e-vloge

Da bo oddaja e-vloge potekala nemoteno, vam svetujemo, da že vnaprej poskrbite, da imate nameščeno eno izmed spodaj navedenih različic brskalnika (priporočamo Google Chrome), kvalificirano digitalno potrdilo ter ostalo programsko opremo:

 • Operacijski sistem Windows 7, 8.1, 10 ali macOS High Sierra/Mojave/Catalina ali Linux Ubuntu 16.04 LTS/18.04 LTS/20.04.
 • Nameščen spletni brskalnik novejših različic Google Chrome (vsaj verzija 85.x.) ali Mozilla Firefox (vsaj verzija 80.x.) ali Microsoft Edge (vsaj verzija 85.x.).
 • Nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za pravne osebe izdajateljev SIGEN-CA ali Halcom ali PoštarCA.
 • Nameščeno kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe izdajateljev Halcom ali PoštarCA (obvezen podatek z davčno številko).
 • Nameščeno podpisno programsko opremo SETCCE proXSign.

Kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat)

Digitalno potrdilo služi za identifikacijo uporabnika in zagotavlja visoko stopnjo varnosti pri elektronskem poslovanju. Je neke vrste osebna izkaznica s katero se uporabnik identificira v elektronskem poslovanju.

Kvalificirano digitalno potrdilo (certifikat) se mora glasiti na ime uporabnika, z vsaj naslednjimi njegovimi podatki: ime in priimek ter e-mail naslov, izdano pa mora biti za pravno osebo oz. fizično osebo v primeru podjetnika z vsaj naslednjimi podatki pravne osebe oz. podjetnika: naziv in davčna številka.

KONTAKT

Za kakršna koli dodatna pojasnila se lahko vlagatelji obrnejo na nas vsak delovni dan od 9. do 15. ure preko:

01 / 43 45 879 ali

asi@sklad-kadri.si


Projekt ASI sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani