Zaposleni / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Posamezniki / Novice / 25 Mar 2022

Konferenca o razvoju kadrov: rezervirajte si 19. in 20. maj 2022!

Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost

Napovedujemo dvodnevno skladovo konferenco z naslovom Znanje. Priložnosti. Razvoj. Z vseživljenjskim učenjem spreminjamo prihodnost, ki bo potekala 19. in 20. maja 2022 v Kongresnem centru Thermana Laško. Z njo želimo predstaviti dosežke programov ter tudi druge dejavnosti in priložnost sklada.

V letu 2022 se zaključuje izvedba programov sklada s področja razvoja kadrov, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad. Prav tako se zaključuje celotna finančna perspektiva 2014–2020. Ob tej priložnosti želimo predstaviti dosežke programov, namenjenih razvoju kadrov. Z njimi smo in še spodbujamo tako šolajočo mladino, kot tiste, ki so na pragu zaposlitve, da si s praktičnimi izkušnjami izboljšajo svoje zaposlitvene možnosti. Na drugi strani pa so programi ponudili številne priložnosti z usmerjenostjo v zaposlene, s posebnim poudarkom na starejših zaposlenih, da so jih opremili z novim znanjem in kompetencami. Ljudje so namreč gonilo razvoja in napredka, z ustrezno usposobljenostjo pa prispevajo k tehnološkemu napredku in dvigu konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Na tem gradimo gospodarski in razvojni uspeh naše družbe.

Prvi dan konference bo v prvi vrsti namenjena predstavitvi rezultatov programov, predstavitvi primerov dobrih praks in viziji za prihodnost. Drugi dan pa bodo potekale praktične delavnice za krepitev kompetenc zaposlenih. Z njo želimo nagovoriti podjetja, izobraževalne institucije, mlade, bodoče zaposlene ali že zaposlene, starejše zaposlene in glas ponesti še dlje. Glas o tem, kako pomembno je učenje skozi vse življenje.

Poslanstvo sklada je skrb za razvoj človeških virov za večjo zaposljivost, vseživljenjsko učenje in konkurenčnost, spodbujanje prenosa znanja ter povezovanje znanstvenoraziskovalnega področja in univerz z gospodarstvom z zagotavljanjem podpornih mehanizmov, ki bi omogočili boljše usklajevanje izobraževalnega sistema s potrebami na trgu dela. Soustvarjamo na znanju temelječo družbo in s tem prispevamo k tehnološki, znanstveni in gospodarski prenovi Slovenije ter k njenemu vključevanju v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor. Spodbujamo razvoj zaposlovanja invalidov in ohranjanje delovnih mest zanje ter učinkovito odločamo o pravicah in obveznostih invalidov in delodajalcev. Skrbimo za uveljavljanje pravice otrok do prejemanja nadomestila preživnine in ozaveščamo, da je pravica do preživnine njihova temeljna pravica.

Prijave na konferenco bomo odprli v drugi polovici aprila 2022. Več informacij sledi kmalu. Sledite nam!

Konferenco sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani