Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 01 Dec 2020

Nuja nove realnosti - digitalne kompetence

Izkušnja s pandemijo korona virusa je jasno izpostavila pomen digitalizacije v današnjem času in pomen digitalnih kompetenc. Na to temo sta se zvrstila kar dva dogodka, kjer je sodelovala tudi Irena Kuntarič Hribar, direktorica sklada.

Direktorica je v 20. 11. 2020 sodelovala na okrogli mizi "Digitalne kompetence - izzivi in nuja nove realnosti", 26. 11. 2020 pa ja bila gostja odprtega Foruma Slovenske Digitalne Koalicije.

Na obeh dogodkih je direktorica izpostavila pomembnost kompetenc, znanj in veščin tako za posameznika kot tudi za zaposlene v podjetjih. Med drugim je predstavila skladove programe, kjer lahko podjetja pridobijo sredstva za usposabljanja, za razvoj in krepitev tako digitalnih kot tudi drugih kompetenc zaposlenih:

 • Kompetenčni centri za razvoj kadrov (KOC);
 • Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (ASI);
 • Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN).

Po dosedanjih podatkih na skladu opažamo, da je približno tretjina vseh usposabljanj, ki jih sofinanciramo podjetjem, vezana na razvoj digitalnih kompetenc. Večina usposabljanj s področja digitalnih kompetenc se nanaša na osnove spoznavanja MS Office programov, le malo podjetij se je do sedaj odločilo za bolj specifična in napredna usposabljanja v povezavi z digitalnimi kompetencami.

Glavni poudarki iz okrogle mize Digitalne kompetence - izzivi in nuja nove realnosti", kjer so sodelovali še Ines Gergorić, Služba za razvoj kadrov in izobraževanje pri GZS, Andreja Lampe, IKT horizontalna mreža, Katja Mohar Bastar, Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije ter dr. Tomaž Kostanjevca, SPIRIT Slovenija, so bili:

 • pri vpeljavi digitalnih kompetenc je ključno sodelovanje gospodarstva, države in stroke;
 • ne smemo pozabiti na ranljive skupine kot so starejši in mladi;
 • ključno je, da ustrezne digitalne kompetence dobijo tudi učitelji, da so šole in šolarji tehnološko opremljeni;
 • da se v obstoječih strategijah država digitalnih kompetenc dotika nazadnje oz. premalo, saj na nivoju države pogrešamo resen načrt razvoja digitalnih kompetenc; cilji v strategiji marajo biti ambiciozni in vključevati vse deležnike;
 • apel državi: ukrepi naj bodo harmonizirani in ambiciozni;
 • da je potrebno, da izgubimo strah pred implementacijo novih tehnologij, in to lahko dosežemo z motivacijo, ustreznim okoljem, proaktivnostjo, mehkimi veščinami;
 • o digitalnih kompetencah se premalo govori in pomembno je, da izgubimo strah pred učenjem in strah pred delanjem napak;
 • ne smemo pozabiti na nevladne organizacije in na del prebivalstva, ki ga digitalizacija še bolj izključuje;
 • ključna je promocija in doseg ljudi, ki pomoč pri digitalnih kompetencah najbolj potrebujejo;
 • ključno je, da v prihodnosti med seboj sodelujejo vsi deležniki, in so pri pripravah dokumentov tudi povabljeni k sodelovanju, ker če bodo strategije in načrti nastajali v pisarnah državnih uradnikov, se na področju dviga digitalnih kompetenc nič ne bo spremenilo.

Vabljeni k ogledu posnetka okrogle mize Digitalne kompetence - izzivi in nuja nove realnosti:


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani