Zaposleni / Delodajalci / Novice / 23 Jun 2022

O vzpodbudah za zaposlovanje invalidov tudi na dogodku OZS

Na dogodku OZS sta Aleksandra Kuhar ter Anja Pišek iz Oddelka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov predstavili kvotni sistem in vzpodbude za zaposlovanje invalidov.

Delodajalcem na voljo naslednje vzpodbude:

  • Nagrada za preseganje kvote
  • Oprostitev plačila prispevkov
  • Subvencija plač
  • Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta
  • Plačilo stroškov podpornih storitev
  • Plačilo stroškov prilagoditve vozil

Na dogodku so se zbrali udeleženci iz več kot 60 območnih OZS-jev. Ga. Kuhar je udeležence povabila, da se v čim večji meri poslužijo vzpodbud, ki jih država daje delodajalcem kot stimulacijo za zaposlitev invalidov. Na ta način invalidni osebi dajemo možnost aktivnega vključevanja v družbo, delodajalec pa ima kader, ki ga na trgu dela že tako krepko primanjkuje.

Več informacij o kvotah in vzpodbudah najdete tudi na naši spletni strani.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani