Dijaki / Študenti / Novice / 27 Jun 2022

Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2022/2023

Sklad je danes, 27. junija 2022, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023. Letošnja novost je možnost oddaje elektronske vloge.

Zoisove štipendije so namenjene dijakom in študentom kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Prva pridobitev Zoisove štipendije

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2022/2023 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Podrobneje so pogoji opredeljeni v razpisu.

Rok za oddajo vlog za dijake je petek, 9. 9. 2022, za študente pa ponedeljek, 10. 10. 2022.

NOVOST!

Prvič je možno oddati tudi elektronsko vlogo za dodelitev preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na spletni strani sklada.

Konec avgusta oz. v začetku septembra bomo pripravili spletne delavnice za prijavitelj. Več informacij sledi.

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo že pridobili in v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2021/2022.

Rok za oddajo vlog za nadaljnje prejemanje za dijake je 31. 8. 2022, za študente pa 30. 9. 2022.

Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip-1 je dostopna na spletni strani sklada.

Dodatne informacije

So na voljo:

  • na spletni strani sklada,
  • na e-poštnem naslovu zoisi@sklad-kadri.si,
  • v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897,
  • v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.Konec avgusta oz. v začetku septembra bomo pripravili spletne delavnice za prijavitelje na razpis. Več informacij bo objavljenih na spletni strani sklada.

Sorodne novice

Znani rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov za šolsko leto 2022/2023

Znani so rezultati za dodelitev Zoisove štipendije za dijake 1. letnikov srednjih šol....

Veliko zanimanje za informativne delavnice za prijavo na razpis za dodelitev Zoisove štipendije

Sklad je včeraj, 5. 9. 2022, izvedel še tretjo spletno delavnico za prijavo na razpis za dodelitev Zoisove štipendije, ki se je je udeležilo 40 udeležencev. Skupno pa je vsem trem predstavitvam prisluhnilo več kot 120 udeležencev. Ob koncu vsake predstavitve so lahko vprašali vse, kar jih je zanimalo v zvezi s štipendijo in prijavo na razpis....

Vse novice

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani