Dijaki / Študenti / Novice / 04 Jul 2024

Objavljen javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije za leto 2024/2025

Sklad je v petek, 28. junija 2024, na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 ter tudi vlogo za nadaljnje prejemanje le-te. Novo šolsko/študijsko leto prinaša dijakom in študentom možnost sočasnega prejemanja Zoisove in državne štipendije.

Zoisova štipendija predstavlja pomembno spodbudo za dijake in študente, ki izkazujejo izjemne dosežke in ustvarjajo dodano vrednost na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Prva pridobitev Zoisove štipendije

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2024/2025 je namenjen:

  • novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev in
  • vlagateljem, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 prehajajona višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja (npr. prehod iz srednje šole na fakulteto).

Zoisova štipendija se dodeli najuspešnejšim vlagateljem, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje (podrobneje so opredeljeni v razpisu) in sicer:

  • izkazujejo vsaj en ustrezen izjemni dosežek IN
  • dosegajo zahtevan šolski oziroma študijski uspeh.

Rok za oddajo vlog za dijake je ponedeljek, 9. september 2024, za študente pa četrtek, 10. oktober 2024.

Tudi letos je možno oddati elektronsko vlogo preko portala Moja eUprava, kjer se vlagatelji prijavijo s svojo e-identiteto (kvalificirano digitalno potrdilo ali smsPASS na mobilnem telefonu ali z elektronsko osebno izkaznico). Za mladoletne osebe odda vlogo zakoniti zastopnik s svojo e-identiteto.

Objavljen je razpis za Zoisovo štipendijo

S šolskim oziroma študijskim letom 2024/2025 sta Zoisova in državna štipendija združljivi. Vlagatelji lahko prejemajo obe štipendiji sočasno.

Višina štipendije za dijake znaša 148,15 evrov, za študente pa 172,84 evrov. Možno je pridobiti še dva dodatka in sicer za bivanje v višini 98,76 evrov in za štipendiste s posebnimi potrebami v višini 61,73 evrov.

Razpisna dokumentacija in vloga sta na voljo na spletni strani sklada.

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Štipendisti, ki so Zoisovo štipendijo že pridobili in v šolskem oziroma študijskem letu 2024/2025 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, morajo vlogo za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije oddati najkasneje do konca šolskega oziroma študijskega leta 2023/2024 (dijaki do 31. avgusta 2024 in študentje do 30. septembra 2024), če želijo štipendijo neprekinjeno prejemati.

Vloga za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije je dostopna na spletni strani sklada. Tudi letos je vlogo možno oddati tudi elektronsko.

Dodatne informacije

Konec avgusta oziroma v začetku septembra bomo izvedli informativne delavnice za prijavo na razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za potencialne prijavitelje.

Sorodne novice

Informacija o nadgradnji informacijskega sistema ISCSD za Zoisove štipendije

Zaradi novosti na področju štipendij je v teku nadgradnja informacijskega sistema ISCSD. Stranke lahko vloge nemoteno oddajajo. V obdobju nadgradnje pa na skladu ne bomo mogli sproti obravnavati vlog za Zoisove štipendije....

Vse novice

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani