Posamezniki / Novice / 12 Apr 2024

Objavljen je 1. Javni poziv za izposojo računalniške opreme v letu 2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (sklad) je v petek, 12. aprila 2024, na svoji spletni strani objavil Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letu 2024. Vlogo bo možno oddati od 22. 4. 2024 od 9.00 do razdelitve razpoložljive računalniške opreme, vendar najdlje do 22. 6. 2024. Vloge oddane pred in po izteku tega roka bodo zavržene.

Na voljo je 10.000 prenosnih računalnikov v izposojo, ki so namenjeni najbolj ranljivim skupinam prebivalstva.

Kdo so upravičenci do izposoje računalniške opreme?

Na javni poziv se lahko prijavi vlagatelj, ki na dan objave javnega poziva izpolnjuje oba pogoja:

  • je upravičenec do otroškega dodatka, uvrščen v prvi dohodkovni razred;
  • ima vsaj enega otroka, ki je vključen v osnovnošolsko izobraževanje.

Postopek dodelitve računalniške opreme

Izbrani bodo tisti vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale oba pogoja javnega poziva, in sicer po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, do razdelitve 10.000 prenosnih računalnikov. Izbrani vlagatelji bodo prejeli odločbo o dodelitvi računalniške opreme v izposojo po pošti skupaj z ostalimi navodili o prevzemu opreme.

V pristojnosti sklada je izvedba javnega poziva in izdaja odločb vlagateljem, medtem ko bodo vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s prevzemom računalniške opreme v pristojnosti Ministrstva za digitalno preobrazbo.

Rok za oddajo vlog prične teči v ponedeljek, 22. 4. 2024, od 9.00 dalje in traja do razdelitve razpoložljive računalniške opreme, vendar najdlje do 22. 6. 2024.

Oddaja vloge

Na vlogi je potrebno izpolniti vsa obvezna polja, jo podpisati in poslati po pošti ali vložiti osebno na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana. Na kuverti naj bo pripis: »Vloga za 1. javni poziv MIRO«. Vlagateljem svetujemo oddajo vloge s priporočeno pošto v izogib gneči pri osebni oddaji vloge.

Vloga

Javni poziv in vlogo najdete na spletni strani sklada.

Kontakt:

01/43 41 511

miro@sklad-kadri.si

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani