Zaposleni / Delodajalci / Novice / 15 Mar 2019

Objavljen je seznam izbranih pilotnih projektov za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih

Znani so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih – JR PILOTI 2018. Izbranih je bilo 13 pilotnih projektov.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v Uradnem listu RS, št. 79/18 dne 7. 12. 2018 objavil »Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev za ohranjanje zavzetosti, produktivnosti in učinkovitosti starejših zaposlenih« (v nadaljevanju JR Piloti 2018) s skupno okvirno višino razpoložljivih nepovratnih sredstev 600.000,00 EUR.

Predmet javnega razpisa je izvedba pilotnih projektov razvoja in uvedbe inovativnih rešitev na področju starejšim zaposlenim prilagojenih delovnih okolij in delovnih mest. Za posamezen projekt je višina razpoložljivih sredstev največ 40.000,00 EUR.

Sklad je pravočasno prejel 31 formalno popolnih prijav, v skupni vrednosti 1.234.366,15 EUR.

Strokovna komisija je opravila pregled prijav in jih obravnavala na podlagi pogojev navedenih v 5. poglavju JR Piloti 2018. Izmed 31 prijav je pogoje razpisa izpolnjevalo 26 prijav. Nadalje je strokovna komisija izvedla ocenjevanje projektnih načrtov na podlagi meril navedenih v 9. poglavju JR Piloti 2019.

Izmed 26 popolnih prijav, ki so izpolnjevale vse pogoje, je bilo izbranih 13 pilotnih projektov prijaviteljev v skupni vrednosti 518.520,08 EUR in sicer:

  • 9 pilotnih projektov iz kohezijske regije vzhodna Slovenija (KRVS), ki so prejeli vsaj 44,5 točk. Med vlogami, ki so prejele 44,5 točk so bile izbrane tiste, ki so pri merilu 3 dosegle najmanj 17 točk. Skupna višina odobrenih sredstev za KRVS je 359.775,08 EUR
  • 4 pilotni projekti iz kohezijske regije zahodna Slovenija (KRZS), ki so prejeli vsaj 35 točk. Skupna višina odobrenih sredstev za KRZS je 158.745,00 EUR.

Seznam končnih prejemnikov najdete tukaj.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana info@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani