Dijaki / Študenti / Delodajalci / Izobraževalne ustanove / Novice / 12 Jun 2020

Objavljen nov razpis PUD za šolsko/študijsko leto 2019/2020

Sklad je 12. 6. 2020 objavil javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oz. študijskem letu 2019/2020. Informativni delavnici za zbornice in šole bosta izvedeni 17. 6. 2020.

Razpis je namenjen sofinanciranju izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter za študente višjih strokovnih šol.

Sofinanciranje je mogoče pridobiti za:

  • izvedbo praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2019/2020 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja; vlogo odda zbornica, delodajalec pa nastopata kot soprijavitelj;
  • izvedbo praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in so v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 vpisani v zaključni letnik; vlogo na javni razpis odda šola, v kateri je bil dijak ali študent v študijskem letu 2019/2020 vpisan v zaključni letnik; delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis nastopata kot soprijavitelj.

Informativna delavnica za zbornice bo izvedena preko spleta (povezava na delavnico za zbornice) v sredo, 17. 6. 2020 ob 9. uri, za šole pa isti dan ob 10.30 uri (povezava na delavnico za šole).

Rok za oddajo vlog je od dneva objave razpisa do vključno 2. 9. 2020 do 16. ure. Za razpis je namenjenih 5.051.000,00 EUR.

Cilj programa »Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela«, v okviru katerega je razpis objavljen, je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev..

Razpis s pripadajočo dokumentacijo je objavljen tukaj.

Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani