Zaposleni / Delodajalci / Novice / 30 Oct 2019

Objavljen seznam končnih prejemnikov sredstev na JP ASI 2019

Komisija za izvedbo postopka Javnega povabila za zbiranje ponudb v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile« za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitev njihovih kompetenc 2019 (JP ASI 2019) je na seji 17. 10. 2019 sprejela sklep o izboru ponudnikov na JP ASI 2019.

Seznam prejemnikov sredstev si lahko ogledate tukaj.

V kohezijski regiji Vzhodna Slovenija sredstva prejme skupaj 225 ponudb, v kohezijski regiji Zahodna Slovenija sredstva prejme skupaj 165 ponudb.

Izbrani prejemniki bodo v naslednjih dneh prejeli obvestilo o izboru skupaj s pogodbo o sofinanciranju podjetja pri pripravi strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc.

Izbrane prejemnike seznanjamo, da naj oba izvoda pogodbe podpišejo in žigosajo ter en izvod vrnejo na naslov sklada v osmih (8) dneh od prejema obvestila in pogodbe. V pogodbo morate obvezno vpisati datuma podpisa pogodbe. Če se na poziv k podpisu pogodbe v tem roku ne boste odzvali, bomo skladno s 5. odstavkom 47. člena Zakona o urejanju trga dela šteli, da ponudbo umikate, sredstva pa vam tako ne bodo dodeljena. Kot prejem pogodbe na sklad se upošteva datum oddaje pogodbe priporočeno na pošti oziroma datum prejema na sedež sklada, če je oddana osebno ali z navadno poštno pošiljko. Obenem prejemnike seznanjamo, da so bili v pogodbi o sofinanciranju narejeni manjši redakcijski popravki glede na prvoten vzorec pogodbe o sofinanciranju.

Ponudniki, ki na seznamu končnih prejemnikov niso navedeni, bodo v naslednjih dneh prejeli obvestilo o neizboru.

Razpis sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodne novice

Objavljen seznam naknadno izbranih prejemnikov na JP ASI 2019

Znani so naknadno izbrani prejemniki sredstev na JP ASI 2019....

Vse novice

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani