Študenti / Novice / 16 Jul 2021

Objavljena je vloga za nadaljnje prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendisti, ki prejemajo štipendijo za Slovence v zamejstvu in po svetu, morajo za nadaljnje prejemanje štipendije vsako leto oddati vlogo.

Vlogo za nadaljnje prejemanje štipendije morajo oddati najkasneje zadnji dan tekočega študijskega leta, torej najkasneje do 30. septembra 2021, in se vpisati v višji letnik istega izobraževalnega programa (torej v študijskem letu 2021/2022 ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja).

Vloga za nadaljnje prejemanje štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Če štipendist ne zaključi letnika, za katerega je prejemal štipendijo, oziroma ne izkaže izpolnjevanja pogojev za vpis v višji letnik izobraževalnega programa, lahko štipendijsko razmerje miruje največ eno študijsko leto. Če štipendist po preteku mirovanja izkaže zaključek letnika oziroma vpis v višji letnik, se ob izpolnjevanju ostalih pogojev štipendiranje nadaljuje, v nasprotnem primeru pa štipendijsko razmerje preneha, štipendist pa je dolžan vrniti štipendijo za letnik, ki ga ni uspešno zaključil.

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani sklada, na e-poštnem naslovu ad-futura@sklad-kadri.si, v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 566, v času uradnih ur osebno na naslovu sklada po predhodnem naročanju.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani