Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 15 Apr 2019

Objavljeni so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela

Na razpisu za sofinanciranje sta bili izbrani projektni partnerstvi INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d. o. o., za vzhodno kohezijsko regijo in Obalna sindikalna organizacija - KS 90 za zahodno kohezijsko regijo.

Sklad je v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018 objavil javni razpis za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve , v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.

Predmet razpisa, v skupni višini 3.638.312,00 EUR, je sofinanciranje dveh projektov za izvajanje programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela. Z nudenjem celovite podpore osebam iz ciljne skupine tega javnega razpisa v obliki informiranja, motiviranja, kariernega svetovanja, različnih usposabljanj in izobraževanj, se bo omogočilo njihov lažji prehod na nova delovna mesta ali v novo zaposlitev in preprečevalo prehod v brezposelnost.

Strokovna komisija je ugotovila, da je na javni razpis prispelo 6 vlog. Pet vlog je na osnovi ocenjevanja doseglo minimalni kakovostni kriterij, tj. najmanj 60 točk in so bile zato uvrščene v izbor za sofinanciranje. Ker je bilo število točk pri 2 vlogah tako znotraj zahodne kot znotraj vzhodne kohezijske regije enako, tudi po izvedenem postopku z dodatnimi razvrstitvenimi kriteriji določenimi v 3. odst. 9. tč. javnega razpisa, je sklad v skladu z javnim razpisom o izbiri vloge (tako za vzhodno kot tudi za zahodno kohezijsko regijo) odločil z javnim žrebom, ki je bil izveden dne 10. 4. 2019 v prostorih sklada. V obeh kohezijskih regijah je bila za sofinanciranje izbrana prva izžrebana vloga.

Kohezijska regija

Naziv prijavitelja

Partnerji

Št. točk

Skupna vrednost sofinanciranja (EUR)

KRVS

INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje

1. Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS

2. RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d.o.o.

3. SKEI regijska organizacija Velenje

4. Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica

118

1.819.156,00

KRZS

Obalna sindikalna organizacija- KS 90

1. COMPETO, kadrovske storitve, d.o.o.

2. Primorska gospodarska zbornica

3. Svet gorenjskih sindikatov

4. META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva

120

1.819.156,00

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani