Zaposleni / Delodajalci / Posamezniki / Novice / 21 Jan 2020

Oblikujte rešitve po meri človeka z vključevanjem ljudi od ideje do produkta/storitve

Z delavnico Pozabite na uporabnike, začnite razmišljati o ljudeh, ki so jo izvedli dr. Dan Podjed, Gregor Cerinšek in dr. Sara Arko, smo udeležencem delavnice približali procese k ljudem usmerjenega razvoja. Osrednje sporočilo je bilo, da inovativne rešitve razvijamo skupaj z ljudmi, ne pa za ljudi! Udeleženci so s pomočjo vaj na vsakdanjih primerih razmišljali o vključevanju deležnikov in razvoju idej po meri ljudi.

To je bilo tudi osrednje vodilo delavnice in tudi jedro inovacijskega in razvojnega pristopa, usmerjenega k ljudem (angl. People centred approach), ki ga uporabljajo Xerox, Nissan, Volvo, Microsoft, Boeing in številna druga uspešna podjetja, uveljavlja pa se tudi v državnih ustanovah in nevladnem sektorju. Ta pristop poudarja, da morajo biti ljudje, ki jih pogosto pasivizirajo z izrazom »končni uporabniki«, dejavno vključeni v razvoj ter izboljšanje izdelkov in storitev.

Glavni namen delavnice je bil prikazati, kako lahko vključite različne deležnike v inovacijske in evalvacijske procese in jih tako iz pasivnih uporabnikov spremenite v aktivne soudeležence pri nastajanju in ocenjevanju novih storitev in izdelkov. Vsak proces zajema 4 faze: pripravo, raziskave, analizo in rezultate. Pri vsaki izmed faz, moramo biti pozorni na naslednja vprašanja: Kaj boste počeli v tej fazi? Kako boste v proces vključevali različne deležnike? Kateri dejavniki so vam pri procesu lahko v podporo in kako jih boste izkoristili? Kakšne težave lahko predvidite in kako jih boste presegli? V naslednji fazi, fazi raziskav moramo biti pozorni na pregled obstoječih dobrih praks, opraviti terenske raziskave, intervjuje, fokusne skupine, zapisati ugotovitve, posneti fotografije in posnetke. V fazi analize, podatke analiziramo in zapišemo ugotovitve, identificiramo ključne teme, sprejmemo odločitev kaj z rezultati. Ko sprejmemo odločitev, se pomaknemo v fazo rezultatov, kjer pripravimo koncepte in predloge za razvoj k ljudem usmerjene storitve, produktov, rešitev. Projektne rezultate predstavimo tako, da so prilagojene različnim deležnikom ali občinstvom. Ne pozabimo na pomembnost pripovedništva (storytelling-a). Fazo zaključujemo s testiranjem projektnih ugotovitev ter pridobivanjem podpore pri vseh deležnikih.

Kot dodajajo dr. Podjed, Cerinšek in dr. Arko je potreben preskok od ekspertnega načina razmišljanja z ozko in specifično oblikovanimi rešitvami, do upoštevanja posameznikov in družbenih skupin v vsej njihovi raznolikosti pri razvoju inovativnih in prebojnih rešitev, ukrojenih po meri človeka in pomembnih za družbo in okolje. Le na ta način bodo produkti in storitve bistveno bolj zanimivi in zaželeni.

Napovednik prihajajočih delavnic najdete tukaj.

Delavnice v okviru Kompetentne Slovenije sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani