Novice / 24 Apr 2017

Obravnava preživnin plačanih s strani preživninskega zavezanca zakonitemu zastopniku

Obvestilo zakonitim zastopnikom in preživninskim zavezancem

OBVESTILO ZAKONITIM ZASTOPNIKOM

Z odločbo sklada, je bila priznana pravica do mesečnega izplačila nadomestila preživnin za otroka po odločbi. Z dnem izplačila nadomestila preživnine, je terjatev otroka do preživninskega zavezanca prešla na Sklad, ki vstopi v terjatev otroka do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine in postane upnik do preživninskega zavezanca za višino izplačanih nadomestil preživnine, pripadajoče obresti in stroške postopka. (28 .člena Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije).

Preživnino, ki je določena v izvršilnem naslovu (sodbi) ne morete več izterjevati v celotni višini, ampak lahko izterjujete le razliko, ker je terjatev do preživninskega zavezanca v višini priznane in izplačane pravice s strani Sklada, prešla na Sklad.

Iz navedenega sledi, da ste dolžni poskrbeti, da za zneske, ki jih izplačuje Sklad, zmanjšate višino terjatve iz naslova preživnine v izvršilnem postopku, ki ga vodite zoper preživninskega zavezanca pred sodiščem. V kolikor v predlogu za izvršbo izterjujete oziroma ste zahtevali tudi zavarovanje za celotno preživnino za isto obdobje kot vam je bilo/bo izplačano nadomestilo preživnine - vam predlagamo, da sodišče pisno obvestite o priznani pravice do nadomestila preživnine s strani Sklada ter prejetih izplačilih in poskrbite za umik oz. delni umik vašega predloga za izvršbo.

V nasprotnem primeru obstaja možnost dvojnega plačila za obdobje priznane pravice pri Skladu (torej prejem plačila od preživninskega zavezanca in od Sklada) – kar boste morali naknadno urejati s preživninskim zavezancem in ne s Skladom oziroma bo lahko preživninski zavezanec sprožil ustrezne sodne postopke zoper vas. Enako je potrebno ravnati in enako velja tudi v primeru, če vam preživninski zavezanec prostovoljno plača preživnino v celotni višini za obdobje že priznane in izplačane pravice do nadomestila preživnine.

V kolikor:

 • ste do sedaj prejemali preživnino v nižji vrednosti od nadomestila preživnine,
 • boste prejeli preživnino s strani preživninskega zavezanca pred izplačilom Sklada,
 • prejemate preživnino od preživninskega zavezanca, vendar jih še niste prejeli za 12 mesecev,
 • ste dolžni sklad o tem nemudoma obvestiti.

  Obvestila posredujte čim prej oziroma najkasneje do 4. dne v mesecu za tekoča izplačila.

  OBVESTILO PREŽIVNINSKIM ZAVEZANCEM

  Z odločbo sklada, je bila priznana pravica do mesečnega izplačila nadomestila preživnin za otroka po odločbi. Z dnem izplačila nadomestila preživnine, je terjatev otroka do preživninskega zavezanca prešla na Sklad - upnika. (28 .člena Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije - ZJSRS).

  S prehodom terjatve je tako Sklad vstopil v položaj otroka kot upnika do višine sredstev, izplačanih na podlagi odločbe o nadomestilu preživnine, povečanih za pripadajoče obresti in stroške postopkov. (3. odstavek 28. člena ZJSRS).

  Glede na navedeno ima upnik dolžnost od preživninskega zavezanca izterjati vsa izplačana nadomestila preživnine, povečana za pripadajoče obresti in stroške postopka (7. odst. 28. člena ZJSRS).

  Zaradi vstopa Sklada v pravico otroka kot upnika do višine izplačanega zneska nadomestila preživnine, v primeru plačila preživnine zakonitemu zastopniku, Sklad takšnega plačila ne bo upošteval v svojih postopkih zoper vas.

  V primeru plačila celotne preživnine zakonitemu zastopniku za obdobje izplačil nadomestila preživnine s strani Sklada, boste vrnitev preveč plačanega zneska zahtevali kot vračilo od zakonitega zastopnika v ustreznih sodnih postopkih.

  Kontakti

  Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

  Vsi kontakti
  Na vrh strani