Zaposleni / Delodajalci / Novice / 14 Oct 2019

Obvestilo o izvedbi žreba za izbor ponudb na javno povabilo (JP ASI 2019)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad obvešča, da bo v torek, 15. 10. 2019, ob 13. uri potekalo javno žrebanje za izbor ponudb, ki so bile oddane na javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2019).

Strokovna komisija je ugotovila, da je bilo na JP ASI 2019 predloženih več ponudb, kot je razpoložljivih sredstev v okviru posamezne kohezijske regije.

V skladu s točko 19.2 JP ASI 2019 se ob več sočasno prejetih ponudbah pri zadnjih razpoložljivih sredstvih, upoštevajo dodatna merila za ocenjevanje. Sprejeta je tista ponudba, ki prejme več točk. Znesek zaprošenih sredstev ponudb z istim številom točk (45 točk v zahodni regiji ter 35 točk oziroma 30 točk v vzhodni regiji) presega razpoložljiva sredstva, zato bo sklad izvedel žreb.

Postopek žreba:
- Žreb bo javen in bo potekal 15. 10. 2019 ob 13. uri v prostorih sklada na Dunajski cesti 20, v Ljubljani (1. nadstropje).
- Ponudniki, ki bodo uvrščeni v žreb, bodo o tem obveščeni pred izvedbo žreba po e-pošti na elektronski naslov, ki so ga ob oddaji ponudbe navedli kot kontaktni naslov.
- Postopek žrebanja bodo izvedli in nadzirali člani strokovne komisije za izvedbo JP ASI 2019.
- Evidenčne številke ponudb z nazivom ponudnika bodo napisane na listke.
- Prepognjeni listki bodo vstavljeni v posodo za žreb ter bodo posamično izvlečeni.
- Izžrebane ponudbe bodo zaporedno uvrščene na razvrstitveni seznam ponudnikov za potencialno sofinanciranje v okviru JP ASI 2019.
- Strokovna komisija bo izžrebala vse listke z navedenimi ponudniki z enakim številom točk (45 točk v zahodni regiji ter 35 točk v vzhodni regiji. V vzhodni regiji bo izžreban tudi rezervni seznam med ponudbami s 30 točkami).
- Razvrstitveni seznam vodi in potrdi strokovna komisija za izvedbo.
- Končna razporeditev sredstev se opravi naknadno. Sredstva bodo dodeljena po razvrstitvenem seznamu ponudb glede na izžrebano zaporedno številko. Sredstva se bo dodelilo toliko ponudbam, da vsota odobrenih sredstev izžrebanih ponudb ne bo presegla razpoložljivih sredstev.
- Na žrebu se bo vodila lista prisotnosti. Vsi, ki bodo želeli prisostvovati žrebu, se bodo morali vpisati na seznam prisotnosti.

Javno povabilo sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani