Novice / 19 Mar 2018

Obvestilo o izvedbi žreba za izbor ponudb na javno povabilo ASI 2017

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad obvešča, da bo v torek, 20. 3. 2018, ob 13. uri potekalo javno žrebanje za izbor ponudb, ki so bile oddane na javno povabilo za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc (JP ASI 2017).

Strokovna komisija je ugotovila, da je bilo na JP ASI 2017 predloženih več ponudb, kot je razpoložljivih sredstev v okviru posamezne kohezijske regije.

V skladu s točkama 18.2 in 19. JP ASI 2017 se ob več sočasno prejetih ponudbah pri zadnjih razpoložljivih sredstvih, upoštevajo dodatna merila za ocenjevanje. Sprejeta je tista ponudba, ki prejme več točk. Znesek zaprošenih sredstev ponudb z istim številom točk (40 točk v zahodni regiji ter 20 v vzhodni regiji) presega razpoložljiva sredstva, zato bo sklad izvedel žreb.

Postopek žreba:
- Žreb bo javen in bo potekal 20. 3. 2018 ob 13. uri v prostorih sklada na Dunajski cesti 20, v Ljubljani (1. nadstropje).
- Ponudniki, ki bodo uvrščeni v žreb, bodo o tem obveščeni po e-pošti dan pred izvedbo žreba.
- Postopek žrebanja bodo izvedli in nadzirali člani strokovne komisije za izvedbo JP ASI 2017.
- Evidenčne številke ponudb z nazivom ponudnika bodo izpisane na listke.
- Prepognjeni listki bodo vstavljeni v posodo za žreb ter bodo posamično izvlečeni.
- Izžrebane ponudbe bodo zaporedno uvrščene na razvrstitveni seznam ponudnikov za potencialno sofinanciranje v okviru JP ASI 2017.
- Strokovna komisija bo izžrebala vse listke z navedenimi ponudniki z enakim številom točk (40 točk v zahodni kohezijski regiji ter 20 v vzhodni kohezijski regiji).
- Razvrstitveni seznam vodi in potrdi strokovna komisija.
- Končna razporeditev sredstev se opravi naknadno. Sredstva bodo dodeljena po razvrstitvenem seznamu ponudb glede na izžrebano zaporedno številko. Sredstva se bo dodelilo toliko ponudbam, da vsota odobrenih sredstev izžrebanih ponudb ne bo presegla razpoložljivih sredstev.
- Na žrebu se bo vodila lista prisotnosti. Vsi, ki bodo želeli prisostvovati žrebu, se bodo morali vpisati na seznam prisotnosti.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani