Izobraževalne ustanove / Novice / 22 Nov 2019

Obvestilo o odpiranju vlog – PKP 2017-2020, 3. odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na Javni razpis projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju - Po kreativni poti do znanja 2017–2020, 3. odpiranje, ne bo javno.

Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 25. novembra 2019, na naslovu Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.

V skladu z odločitvijo komisije za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva - Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, odpiranje vlog ne bo javno.

Programa PKP sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani