Izobraževalne ustanove / Novice / 06 Dec 2019

Obvestilo o odpiranju vlog – ŠIPK za študijsko leto 2019/2020, drugo odpiranje

Odpiranje vlog, ki so prispele na javni razpis – ŠIPK 2016–2020 za študijsko leto 2019/2020, za drugo odpiranje, ne bo javno.

Drugo odpiranje vlog bo potekalo 9. decembra 2019 na skladu (Dunajska cesta 20, Ljubljana) s pričetkom ob 11. uri.

V skladu z odločitvijo komisije za izvedbo postopka javnega razpisa »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020« zaradi večjega števila prispelih vlog in obsežnosti le-teh, drugo odpiranje vlog ne bo javno.


Program ŠIPK sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Sorodni razpisi

Vsi razpisi

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani