Dijaki / Študenti / Novice / 19 Oct 2020

Pomembno obvestilo štipendistom

Glede na spreminjajoče razmere po svetu v zvezi s Covid-19 se v veliki meri priporoča, da študijski proces poteka na daljavo. Posledično je potrebno temu prilagodili tudi izvajanje štipendiranja.

ŠTIPENDIJA AD FUTURA – ZA IZOBRAŽEVANJE SLOVENCEV V TUJINI (ŠTUDIJ V TUJINI):

Trenutno je ena od pogodbenih obveznosti štipendistov, ki prejemajo štipendijo za štipendij v tujini, da študij ne sme potekati v obliki študija na daljavo oziroma v obliki e-študija. Ker pa je to lahko v trenutnih razmerah okoliščina, na katero štipendisti ne morejo vplivati, bo sklad ustrezno prilagodil pogodbena razmerja in izplačilo štipendij.

Štipendisti, ki ste prejemniki štipendije za študij v tujini, ste zato že bili ali še boste pozvani, da se izjavite o načinu študija v študijskem letu 2020/2021 (ali poteka v državi izobraževalne institucije ali poteka na daljavo). Po prejemu izjave bo sklad uredil štipendijsko razmerje in nakazilo štipendije skladno s prejeto izjavo.

Prav tako ste k izjavi o načinu študija bili pozvani tudi vlagatelji na razpisu za štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020, izpolnjena izjava ne vpliva na popolnost vloge.

Štipendija za študij v tujini se praviloma nakaže za šolnino in za življenjske stroške štipendista. V kolikor bo štipendist študij opravljal na daljavo, iz države, kjer ima stalno prebivališče, mu štipendija za življenjske stroške za to obdobje ne pripada.

V kolikor štipendijsko razmerje ne bo ustrezno urejeno, študij na daljavo predstavlja kršitev pogodbe o štipendiranju in ima za posledico prekinitev pogodbe in vračilo celotne štipendije. Zato vse štipendiste pozivamo, da sklad obvestijo o načinu študija v študijskem letu 2020/2021 na mail: ad-futura@sklad-kadri.si.


ŠTIPENDIJA AD FUTURA – ZA IZOBRAŽEVANJE TUJCEV V SLOVENIJI:

  • za srednješolsko tehniško izobraževanje državljanov Zahodnega Balkana,
  • za podiplomski študij državljanov Zahodnega Balkana v Republiki Sloveniji,
  • za študij tujih državljanov v Republiki Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov.

Trenutno je ena od pogodbenih obveznosti štipendistov, ki prejemajo štipendijo za študij v Republiki Sloveniji, da bo štipendist v času študija prebival v Republiki Sloveniji in da se študij ne izvaja na daljavo.

Ker pa je to lahko v trenutnih razmerah okoliščina, na katero štipendisti ne morejo vplivati iz razlogov Covid 19, bo sklad ustrezno prilagodil pogodbena razmerja in izplačilo štipendij.

Štipendisti, ki ste prejemniki zgoraj navedenih štipendij ste zato že bili ali še boste pozvani, da se izjavite o načinu študija v šolskem/študijskem letu 2020/2021 (poteka na daljavo in boste obveznosti izpolnjevali iz države, kjer imate stalno prebivališče). Po prejemu izjave bo sklad uredil štipendijsko razmerje in nakazilo štipendije skladno s prejeto izjavo.

Štipendija za študij praviloma nakaže za šolnino in za življenjske stroške štipendista. V kolikor bo štipendist študij opravljal na daljavo, iz države, kjer ima stalno prebivališče, mu štipendija za življenjske stroške za to obdobje ne pripada.

V kolikor štipendijsko razmerje ne bo ustrezno urejeno, študij na daljavo predstavlja kršitev pogodbe o štipendiranju in ima za posledico prekinitev pogodbe in vračilo celotne štipendije. Zato vse štipendiste pozivamo, da sklad obvestijo o načinu študija v študijskem letu 2020/2021 na mail: ad-futura@sklad-kadri.si.


Obenem pozivamo vse štipendiste, da sklad redno obveščajo o vsaki spremembi, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, le tako lahko štipendijska razmerja pravočasno ustrezno uredimo.


Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani