Posamezniki / Novice / 22 Nov 2021

Obvestilo strankam: Vloge možno oddati tudi po e-pošti

Sklad sporoča, da je v skladu z Odlokom o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah od 19. 11. 2021 vloge v upravnih zadevah in v primeru drugih javnoupravnih zadev možno oddati tudi po elektronski pošti.

V četrtek, 18. 11. 2020, je bil namreč v Uradnem listu objavljen Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list št. 180/21).
Z odlokom, ki velja tri mesece, se:

  • omejuje oddaja vlog osebno,
  • dopušča oddajo vlog po elektronski pošti brez podpisa s klasificiranim potrdilom (torej po elektronski pošti) in
  • dovoljuje tudi vročanje po elektronski pošti …

Celotno besedilo odloka je dostopno tukaj.

V vlogah se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu, z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugim enoličnim identifikatorjem.


Vloge lahko oddate na: gp@sklad-kadri.si.


V zadevah iz naslova vzpodbud za zaposlovanje invalidov ter kvotnega sistema, za katere je predpisano obvezno poslovanje organa in stranke preko sistema elektronskega poslovanja sklada SZVI.net (ureditev dostopov in dostop pooblaščencev za posredovanje podatkov, nadomestna izpolnitev kvote, nagrade za preseganje kvote, oprostitev PIZ prispevkov, zahtevki za subvencijo plače, poročila o državni pomoči), pa način oddaje vlog in zahtevkov, vročanje ter identifikacija vložnika ostajajo urejeni kot doslej.

Svetovanje strankam
Za svetovanje strankam smo na voljo vsak delovni dan v poslovnem času sklada na splošni telefonski številki 01 43 41 081, kontakte po področjih pa najdete tukaj.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani