Dijaki / Študenti / Novice / 03 Nov 2021

Obvestilo vlagateljem o poteku odločanja o Zoisovih štipendijah

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski in sklad tudi letos intenzivno obravnava vloge na področju Zoisovih štipendij. Vlogo za Zoisovo štipendijo je namreč v letu 2021 oddalo preko 7.500 vlagateljev, od tega 3.555 za prvo dodelitev Zoisove štipendije, 3.945 pa za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije. Sklad si prizadeva, da bi bilo o vlogah za dodelitev Zoisove štipendije odločeno čim prej. Vsekakor pa v zakonskem roku za vse vlagatelje.

Sklad se kot vsako leto trudi kar najhitreje odločiti o vseh zadevah, saj se zavedamo, da je marsikomu štipendija pomemben vir sredstev v času izobraževanja. Zaradi pogostih vprašanj vlagateljev, kdaj bo odločeno o njihovi vlogi, naj pojasnimo, kako sploh poteka odločanje za dodelitev štipendije in nadaljnje prejemanje.

Pri odločanju za dodelitev štipendije so vlagatelji razvrščeni v naslednje skupine:

  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v osnovni šoli (skupina OŠ),
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v srednji šoli (skupina SŠ),
  • vlagatelji, ki pridobitev Zoisove štipendije uveljavljajo na podlagi pogojev, ki so jih dosegli v višješolskem ali visokošolskem izobraževanju (skupina VŠ).

O vlogah za dodelitev Zoisove štipendije pa se lahko odloči šele, ko so popolne vse vloge iz posamezne skupine vlagateljev, saj je potrebno vlagatelje v posamezni skupini rangirati in na ta način izbrati upravičence.

Pri dodeljevanju štipendij tako največ časa terjajo nepopolne vloge ter ugotavljanje ustreznosti izjemnih dosežkov, ki so izredno raznoliki in za katere je potrebno preveriti vse pogoje, hkrati pa je možno izpolnjevanje nekaterih pogojev preverjati šele ob začetku novega šolskega oz. študijskega leta, ko so na voljo ustrezni podatki v uradnih evidencah oz. ko vlagatelj šele prejme nekatera obvezna dokazila.

Trenutno obravnavamo vloge dijakov prvih letnikov. Vse vloge še niso popolne, zato vsem vlagateljem, ki so vložili nepopolno vlogo, izdajamo pozive k dopolnitvi vloge in določimo rok za dopolnitev. Dodatno oviro pri odločanju predstavlja tudi pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc drugih institucij, iz katerih sklad pridobiva podatke, ter občasno počasno delovanje sistema za obravnavo vlog.

Trudimo se, da bi bil postopek obravnave vlog zaključen čim prej. Roki za odločanje so tako odvisni od števila vlagateljev, popolnosti vlog in števila ter vrste dosežkov, ki jih vlagatelji uveljavljajo in za katere je potrebno preveriti izpolnjevanje pogojev. Vsekakor pa bo o vlogah bo odločeno v zakonitem roku, torej najkasneje v 60 dneh od zadnje prejete popolne oziroma dopolnjene vloge v tej skupini vlagateljev.

O vlogah za nadaljnje prejemanje štipendije se odloča sproti, pri čemer je več kot polovica teh vlog že odločena. To pomeni, da pri vlogah za nadaljnje prejemanje odločanje ni vezano na celotno skupino vlagateljev in potem rangiranje, temveč se lahko odloča po vrstnem redu prispetja.

O zaključku odločanja o vlogah bo sklad obvestil tudi na spletni strani.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani