Dijaki / Študenti / Novice / 24 Feb 2022

Od 1. marca višji zneski štipendij

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji objavilo sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. Sklep spreminja tudi višino štipendij.

1. marca 2022 se tako spreminja tudi višina Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice ter štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zoisova štipendija

Zoisova štipendija bo od 1. 3. 2022 mesečno znašala 128,90 EUR za dijaka in 150,38 EUR za študenta.

Če se štipendist izobražuje v tujini, bo Zoisova štipendija mesečno znašala 257,80 EUR za dijaka in 300,77 EUR za študenta.

Dodatka k Zoisovi štipendiji:

  • dodatek za bivanje: 85,93 EUR;
  • dodatek za štipendiste s posebnimi potrebami: 53,71 EUR.

Štipendija za deficitarne poklice

Štipendija za deficitarne poklice bo od 1. 3. 2022 mesečno znašala 107,42 EUR.

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendija za Slovence v zamejstvu in po svetu bo znašala 214,84 EUR mesečno.

Kontakti

Dunajska 20, 1000 Ljubljana gp@sklad-kadri.si

Vsi kontakti
Na vrh strani